menu
lightspeed ecommerce

Webwinkel niet altijd goedkoper

webwinkel niet altijd goedkoperDe tarieven van artikelen in webwinkels zijn niet altijd lager. Dat is echter wel
wat veel consumenten denken. Maar uit onderzoek blijkt dat vooral bij de
goedkopere producten je beter gewoon naar de winkelstraat kan.

In veel enquêtes over offline en online winkelen, wordt door de consument ‘lagere prijzen’ vaak aangegrepen als argument om te kiezen voor het internet als plek waar er het liefst gewinkeld wordt. Maar uit onderzoek van adviesbedrijf Anthem Marketing Solutions blijkt dat de stenen winkels de laagste prijzen bieden voor producten die minder dan zeven dollar kosten.

Boven $7 wordt webwinkel goedkoper
De gemiddelde winkelprijs was 15% goedkoper dan de gemiddelde online prijs voor meer dan driekwart van de onderzochte producten. Online winkels doen het weer goedkoper bij artikelen die tussen de zeven en twintig dollar kosten. Zij vroegen in die categorie voor tachtig procent van de onderzochte producten gemiddeld 9% minder van de consument dan stenen winkels.

Hoe duurder, hoe minder verschil
In de categorie elektronica en producten die honderd dollar of meer kosten zullen consumenten weinig significante prijsverschillen waarnemen tussen offline of online winkels. “Stenen winkels zijn meer competitief geworden in de elektronica-sector en voor producten van honderd dollar of meer. Dit zijn categorieën waar webwinkelier een duidelijke voorsprong hadden in de herfst van 2010 en het voorjaar van 2011”, zo vertelt het onderzoek (pdf).

In een soortgelijk onderzoek twee jaar geleden kwam naar voren dat consumenten in de stenen winkels vaker goedkopere prijzen vonden voor producten onder de vijftig dollar, terwijl producten die 90 dollar of meer kostten juist online vaak goedkoper waren. Er heeft dus een verschuiving plaatsgevonden in het keerpunt waar online goedkoper wordt dan offline. “Stenen winkels reageren sneller op prijsveranderingen die online plaatsvinden. Dit kan op den duur de perceptie van de consument veranderen die denkt online goedkopere prijzen te kunnen vinden.”

Tags

Reacties