Combined Shape menu

Wetgeving voor webwinkels

Als je een webwinkel hebt, dan verkoop je aan consumenten (of andere bedrijven) en heb je dus automatisch te maken met bepaalde wetten. Dit is natuurlijk om ervoor te zorgen dat alles in goede banen verloopt en geen partij onrechtmatig benadeeld hoeft te worden. Maar welke wetten gelden er nu specifiek voor webwinkels die aan consumenten verkopen?

Wetgeving voor webwinkels

Wet Koop op Afstand
De bekendste ecommerce-wet is toch wel de Wet Koop op Afstand. Deze wet was ooit in het leven geroepen toen consumenten op afstand begonnen te kopen, wat toentertijd nog telefonisch of via het invullen van een formulier per post of fax gebeurde.

Deze wet is vooral bedoeld voor consumenten, om ze te beschermen tegen deze manier van aankopen doen. Waar de consument in een winkel gelijk ziet wat hij koopt, is dat bij een aankoop op afstand natuurlijk niet het geval. Er vindt daarbij ook geen persoonlijk contact plaats tussen koper en verkoper, en dus moet de verkoper aan bepaalde eisen voldoen.

Voldoende informatie
Zo heeft de consument recht op voldoende informatie over het product en het bedrijf dat dit aanbiedt. (Zie hiervoor ook artikel 15d uit het burgerlijk wetboek boek 3). Zo moet je in je webwinkel onder andere vermelden wie er achter de shop zit (naam, adres, e-mailadres en/of telefoonnummer, KVK-nummer, BTW-nummer), wat de belangrijkste kenmerken van het product zijn, wat de prijs inclusief toeslagen en belastingen is en hoe er betaald kan worden.

Verder bepaalt de wet dat dat een webwinkelier in elk geval één achteraf-betaalmethode moet aanbieden, aangezien het niet is toegestaan om meer dan 50% van het te betalen bedrag als vooruitbetaling te vragen.

De cookiewet geldt in heel Europa en bepaalt dat bedrijven voortaan toestemming moeten vragen voordat ze een (niet-functionele) cookie plaatsen. In 2012 is de wet aangepast, zodat voor het plaatsen en lezen van zogeheten first-partycookies geen toestemming meer nodig is. De Consumentenbond heeft online meer informatie over cookies en privacy.

Herroepingsrecht
Ook een belangrijk onderdeel van deze wet is de herroepingsrecht. Bij het kopen op afstand krijgt de consument automatisch het recht om zijn aankoop te annuleren en het product – zonder opgaaf van reden – terug te sturen. Waar de bedenktijd vroeger zeven dagen duurde, is dat sinds de zomer van 2014 in heel Europa veranderd naar 14 dagen.

Wet Bescherming Persoonsgegevens
Elk bedrijf dat informatie van klanten verzamelt, webwinkels dus ook, heeft zich te houden aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Deze houdt onder meer in dat de betrokken personen expliciete toestemming moeten hebben gegeven voor het gebruiken van hun gegevens, dat je niet meer data mag verzamelen dan strikt noodzakelijk is en dat je passende maatregelen treft om voor te zorgen dat die gegevens goed beschermd worden tegen bijvoorbeeld hackers en datalekken. In Nederland controleert het College Bescherming Persoonsgegevens of bedrijven zich aan de regels houden. Meer informatie vind je dan ook op hun website.

Als er online een betaling of verzending van een andere vorm van data (bijvoorbeeld persoonlijke gegevens) plaatsvindt, dan moet die data-overdracht versleuteld plaatsvinden. Voor een dergelijke veilige verbinding wordt het SSL-protocol gebruikt. Veilige urls beginnen dan met ‘https’ in plaats van ‘http’. Als webwinkelier moet je dus over een SSL-certificaat beschikken. Afhankelijk van het soort webwinkel dat je runt, kun je kiezen voor SSL-certificaten met domeinvalidatie, met bedrijfsvalidatie of met uitgebreide bedrijfsvalidatie.