Beslist

beslist.nl ervaringen
Beslist.nl biedt een overzicht van het aanbod van meerdere webwinkels. Door het grote aanbod aan producten omschrijft het bedrijf zichzelf als ‘het grootste online winkelcentrum van Nederland’.

Nieuws over Beslist

Onze laatste nieuwsberichten over Beslist zijn:

Groot aanbod

Het platform is door consumenten te gebruiken als vergelijkingssite. Met het aanbod van ruim tienduizend webwinkels en een assortiment van meer dan 25 miljoen producten biedt Beslist.nl een groot overzicht van wat er online te koop is. Beslist.nl geeft aan dagelijks meer dan een half miljoen bezoekers te hebben.

Beslist.nl geeft een groot overzicht van wat er online te koop is.

Het bedrijf levert een bemiddelingsdienst aan webshops, maar is zelf dus geen directe verkoper van producten. Het productaanbod op Beslist.nl wisselt en wat de consument te zien krijgt is afhankelijk van de zoekvraag, beschikbare producten, prijs en populariteit van de producten zelf.

Businessmodel

Door haar grote aanbod maakt Beslist.nl het makkelijker voor consumenten om prijzen, levertijden, reviews of andere eigenschappen van webwinkels te vergelijken. Voor consumenten is dit gratis.

Kosten

Webwinkels betalen om in het overzicht te worden opgenomen. Dat kan zowel via een CPC-campagne (je betaalt als webwinkel per klik) of door gebruik te maken van de Winkelwagen-oplossing van Beslist.nl. De kosten variëren per categorie product.

Daarnaast verkoopt het bedrijf advertenties op de site en (anonieme gebruikers)statistieken aan leveranciers en partners, hiermee kun je 20% goedkoper adverteren in Google Shopping.

Assortiment integreren

Door je als webwinkel aan te sluiten bij Beslist.nl wordt je assortiment geïntegreerd met de website van het bedrijf. Het integreren gaat aan de hand van een API-systeem.

Wanneer je je aansluit bij Beslist.nl vergroot je het bereik van je webwinkel.

Aangezien Beslist.nl erg bekend staat in Nederland en daarnaast ook hoog in zoekresultaten te zien is, vergroot je als webwinkelier het bereik van je webwinkel als je je aansluit bij het platform.

Ervaringen Beslist.nl

Beslist.nl is opgericht in 2005 en wordt in de markt soms als omstreden ervaren. Mede doordat het voor kleine webwinkels een gratis oplossing biedt is het in snel tempo gegroeid tot een van de grootste retailportalen van ons land.

Kleine webwinkels hadden daardoor al snel goede ervaringen met Beslist.nl. Het platform was als vergelijkingssite daarmee veel toegankelijker dan andere oplossingen en in rap tempo groeide het aanbod naar miljoenen producten.

Conversiepixel

In 2014 maakte het bedrijf een koerswijziging waarin het aangaf meer inzicht te willen krijgen in de omzet die webwinkels verkrijgen via het platform. Over de conversiepixel kwamen veel negatieve ervaringen in de media en veel webwinkels kwamen hiertegen in opstand.

Iets minder dan een jaar later draaide Beslist.nl deze keuze daarom terug. Het stopte met de conversiepixel en stapte over op het verder faciliteren van een eigen winkelwagen waarmee shoppers direct kunnen bestellen op het platform van Beslist.nl.