beslist.nl ervaringen

Beslist.nl

Beslist.nl biedt een overzicht van het aanbod van meerdere webwinkels. Je kunt het platform dus gebruiken als vergelijkingssite, al omschrijft het bedrijf zichzelf liever als ‘het grootste online winkelcentrum van Nederland’. Met het aanbod van ruim tienduizend webwinkels en een assortiment van meer dan 25 miljoen producten biedt Beslist.nl een groot overzicht van wat er online te koop is. Beslist.nl geeft aan dagelijks meer dan een half miljoen bezoekers te hebben.

Businessmodel

Door haar grote aanbod maakt Beslist.nl het makkelijker voor consumenten om prijzen, of andere eigenschappen zoals levertijden, reviews of eigenschappen van webwinkels te vergelijken. Voor consumenten is dit gratis. Webwinkels betalen om in het overzicht te worden opgenomen. Dat kan zowel via een CPC-campagne (je betaalt als webwinkel per klik) of door gebruik te maken van de Winkelwagen-oplossing van Beslist.nl. Daarnaast verkoopt het bedrijf advertenties op de site, en (anonieme gebruikers)statistieken aan leveranciers en partners.

Ervaringen Beslist.nl

Beslist.nl is opgericht in 2005 en wordt in de markt soms als omstreden ervaren. Mede doordat het voor kleine webwinkels een gratis oplossing biedt is het in snel tempo gegroeid tot een van de grootste retailportalen van ons land. Kleine webwinkels hadden daardoor al snel goede ervaringen met Beslist.nl. Het platform was als vergelijkingssite daarmee veel toegankelijker dan andere oplossingen en in rap tempo groeide het aanbod naar miljoenen producten. In 2014 maakte het bedrijf een koerswijziging waarin het aangaf meer inzicht te willen krijgen in de omzet die webwinkels verkrijgen via het platform. Over de conversiepixel kwamen veel negatieve ervaringen in de media en veel webwinkels kwamen hiertegen in opstand. Iets minder dan een jaar later draaide Beslist.nl deze keuze daarom terug. Het stopte met de conversiepixel en stapte over op het verder faciliteren van een eigen winkelwagen waarmee shoppers direct kunnen bestellen op het platform van Beslist.nl.

Sponsoring Beslist.nl

Beslist.nl sponsorde tussen seizoen 2012-2013 tot april 2016 een schaatsploeg. Deze stond onder leiding van Gerard van Velde en won in die periode meerdere prijzen. De organisatie heeft de sponsoring dan ook positief ervaren maar in 2016 werd de sponsoring toch stopgezet. Naar eigen zeggen was er wel veel bereikt maar was het bedrijf al dichtbij haar plafond gekomen qua effect. Daarnaast was er vanuit Beslist.nl kritiek op het licentiemodel van de KNSB, waardoor het behalen van grotere doelstellingen volgens Beslist.nl gelimiteerd waren.

Beslist.nl: Zeshonderd winkelwagens in 2016 een feit’

winkelmandje

In augustus schreven wij nog over de livegang van de 300e winkelwagen, inmiddels is duidelijk dat nog voor het einde van dit jaar het aanbod van meer dan zeshonderd aangesloten webwinkels direct vanaf Beslist.nl besteld kan worden. Een serieuze mijlpaal en dus ging Ecommerce News in gesprek met directeur Kees Verpalen over de plannen van het bedrijf. Verder lezen

door Redactie. Over marketing met de tags . 2.804 keer bekeken.

Michel Bruins wint lustrumeditie Ecommercerun

Ecommercerun 2016

Gisteren vond alweer de vijfde editie plaats van de Ecommercerun. Zo’n honderd ecommerce-specialisten verzamelden zich in het Centraal Museum, waar de aftrap van de lustrumeditie plaatsvond. Na een peptalk van viervoudig Olympisch kampioen wielrennen Leontien Zijlaard-van Moorsel togen de deelnemers naar de Utrechtse Maliebaan, waar ze een opvallende verschijning waren met hun blauwe Ecommercerun-shirtjes. Verder lezen

door Redactie. Over evenementen met de tags , , . 2.191 keer bekeken.

Freshlabelz 300e winkelwagen Beslist.nl

Beslist.nl winkelwagen

Bij de komst van de winkelwagen-mogelijkheid van Beslist.nl was hier veel over te doen. Inmiddels is het wat stiller rond deze marketingkans voor webwinkeliers. In de media althans, want intern worden de webwinkels nu in grote aantallen aangesloten. Zo heeft Freshlabelz, de multibrand fashionshop die per 1 augustus koppelde, zelfs al de 300e winkelwagen te pakken! Verder lezen

door Redactie. Over marketing met de tags , . 1.615 keer bekeken.

Channable: ‘Retouren via API bij Beslist.nl en Bol.com’

Productfeeds zijn hot. Niet alleen om het aanbod in je webwinkel mee te vullen, maar vooral ook om jouw assortiment te delen met de verschillende marketingkansen die ons land rijk is. Channable helpt je daar graag bij en kan je sinds vandaag ook helpen met retouren van de winkelwagens van Beslist.nl en Bol.com. Verder lezen

door Redactie. Over algemeen met de tags , , , . 1.434 keer bekeken.

Eerste Beslist.nl Webshop Awards richt zich op klantreviews

Beslist.nl Webshop Awards

Gisteravond vond in DeFabrique in Utrecht de eerste editie plaats van de Beslist.nl Webshop Awards. Het online winkelcentrum reikte in totaal tien awards uit in vijf verschillende productcategorieën. De awards werden toegekend aan de webshops met de beste klantreviews. Ook werd er stilgestaan bij het tienjarig bestaan van het bedrijf. Met zo’n driehonderd aanwezigen was het een geslaagd feestje. Verder lezen

door Redactie. Over evenementen met de tags , . 1.270 keer bekeken.

Beslist.nl: ‘Reclame vooraf geanalyseerd via mri-scans’

Beslist.nl

Beslist.nl heeft zich, samen met de snelste schaatsers uit het team, de hele zomer voorbereid op het seizoen waar het volgens hen écht om draait: de winter. Het schaatsseizoen is natuurlijk precies voor de feestdagen, waarmee de vergelijkingssite twee vliegen in een klap hoopt te slaan. In de Jaarbeurs gaven de schaatsers gisteren het startschot en wij waren erbij. Verder lezen

door Redactie. Over marketing met de tags , , . 1.347 keer bekeken.

Beslist: ‘Investeren in webwinkels prioriteit’

Beslist.nl

De grootste vergelijkingssite van het land groeit momenteel hard. Zonder slag of stoot gaat het niet, maar het is goed te zien dat het lekker gaat bij het bedrijf. Al lijken ze zelf daar maar mondjesmaat tevreden over. “Met veel webwinkels kan het contact nog beter. Wij kunnen ze veel leren, en kunnen zelf ook veel leren van hen”, aldus de COO van het bedrijf. Verder lezen

door Redactie. Over marketing met de tags , . 3.139 keer bekeken.