menu

Beslist

beslist.nl ervaringen
Beslist.nl biedt een overzicht van het aanbod van meerdere webwinkels. Je kunt het platform dus gebruiken als vergelijkingssite, al omschrijft het bedrijf zichzelf liever als ‘het grootste online winkelcentrum van Nederland’. Met het aanbod van ruim tienduizend webwinkels en een assortiment van meer dan 25 miljoen producten biedt Beslist.nl een groot overzicht van wat er online te koop is. Beslist.nl geeft aan dagelijks meer dan een half miljoen bezoekers te hebben.

Businessmodel

Door haar grote aanbod maakt Beslist.nl het makkelijker voor consumenten om prijzen, of andere eigenschappen zoals levertijden, reviews of eigenschappen van webwinkels te vergelijken. Voor consumenten is dit gratis. Webwinkels betalen om in het overzicht te worden opgenomen. Dat kan zowel via een CPC-campagne (je betaalt als webwinkel per klik) of door gebruik te maken van de Winkelwagen-oplossing van Beslist.nl. Daarnaast verkoopt het bedrijf advertenties op de site, en (anonieme gebruikers)statistieken aan leveranciers en partners.

Ervaringen Beslist.nl

Beslist.nl is opgericht in 2005 en wordt in de markt soms als omstreden ervaren. Mede doordat het voor kleine webwinkels een gratis oplossing biedt is het in snel tempo gegroeid tot een van de grootste retailportalen van ons land. Kleine webwinkels hadden daardoor al snel goede ervaringen met Beslist.nl. Het platform was als vergelijkingssite daarmee veel toegankelijker dan andere oplossingen en in rap tempo groeide het aanbod naar miljoenen producten. In 2014 maakte het bedrijf een koerswijziging waarin het aangaf meer inzicht te willen krijgen in de omzet die webwinkels verkrijgen via het platform. Over de conversiepixel kwamen veel negatieve ervaringen in de media en veel webwinkels kwamen hiertegen in opstand. Iets minder dan een jaar later draaide Beslist.nl deze keuze daarom terug. Het stopte met de conversiepixel en stapte over op het verder faciliteren van een eigen winkelwagen waarmee shoppers direct kunnen bestellen op het platform van Beslist.nl.

Sponsoring Beslist.nl

Beslist.nl sponsorde tussen seizoen 2012-2013 tot april 2016 een schaatsploeg. Deze stond onder leiding van Gerard van Velde en won in die periode meerdere prijzen. De organisatie heeft de sponsoring dan ook positief ervaren maar in 2016 werd de sponsoring toch stopgezet. Naar eigen zeggen was er wel veel bereikt maar was het bedrijf al dichtbij haar plafond gekomen qua effect. Daarnaast was er vanuit Beslist.nl kritiek op het licentiemodel van de KNSB, waardoor het behalen van grotere doelstellingen volgens Beslist.nl gelimiteerd waren.

Beslist.nl toont speelgoed in Winkelwagen-model

Beslist.nl

Beslist.nl heeft de eerste duidelijke stap gezet in haar transformatie van vergelijkingssite naar online winkelcentrum. Met ingang van morgen zal de categorie Speelgoed volledig getoond worden in de nieuwe Winkelwagen-omgeving. Hierin ligt de nadruk meer op shoppen en niet meer op het vergelijken van producten. Verder lezen

Beslist.nl vervangt keurmerkeis door eigen check

Beslist.nl

Om je aan te kunnen melden voor de winkelwagen van Beslist.nl was het tot voor kort verplicht om aangesloten te zijn bij een ecommercekeurmerk als Thuiswinkel.org of Webshop Keurmerk. Die verplichting is begin deze maand vervallen. In plaats daarvan heeft het winkelcentrum een eigen controleformule samengesteld. Verder lezen

Wat is jouw drukste dag in de week?

Drukste dag in de week

Vaak is er bij een webwinkel wekelijks een patroon te herkennen in drukte op de website. Afhankelijk van je klanten, de producten die je verkoopt en de aandacht die je schenkt aan je marketingactiviteiten zal een bepaalde dag net wat meer conversie opleveren dan een andere. Maar weet jij welke dag dat is? En doe jij dan ook net iets meer aan bijvoorbeeld social media? Verder lezen

20% online shoppers kiest niet voor onbekende webshop

Onbekende webshop

Zo’n twintig procent van de online shoppers in ons land durft niet te kiezen voor een webwinkel als ze daar niet eerder iets hebben besteld. De belangrijkste reden hiervoor is dat men bang is dat de webwinkel niet echt bestaat. Verder lezen

E-SS: ‘Producten aanbieden van de concurrent steeds normaler’

Een online platform of marktplaats

Blokker maakte eind vorig jaar bekend haar platform open te stellen voor concurrerende webwinkels. Door het aanbod te verbreden, hoopt het concern haar webwinkel aantrekkelijker te maken en zo te voorkomen dat de klant overstapt naar een retailgigant. Het Twentse E-System Solutions, beter bekend als E-SS, is één van de belangrijkste partijen die de koppeling met Blokker verzorgt. Wij gingen in gesprek met medeoprichter Joris Visser. Verder lezen

Drie webwinkels in top 10 groeibedrijven

Groei

Rituals, Coolblue en Takeaway.com, moederbedrijf van Thuisbezorgd, hebben een plekje weten te bemachtigen in de top 10 van groeibedrijven. Rituals eindigde zelfs op de eerste plek. Deze bedrijven zijn verantwoordelijk voor de grootste netto banencreatie voor de Nederlandse economie. Verder lezen

Beslist.nl: Zeshonderd winkelwagens in 2016 een feit’

winkelmandje

In augustus schreven wij nog over de livegang van de 300e winkelwagen, inmiddels is duidelijk dat nog voor het einde van dit jaar het aanbod van meer dan zeshonderd aangesloten webwinkels direct vanaf Beslist.nl besteld kan worden. Een serieuze mijlpaal en dus ging Ecommerce News in gesprek met directeur Kees Verpalen over de plannen van het bedrijf. Verder lezen