beslist.nl ervaringen

Beslist.nl

Beslist.nl biedt een overzicht van het aanbod van meerdere webwinkels. Je kunt het platform dus gebruiken als vergelijkingssite, al omschrijft het bedrijf zichzelf liever als ‘het grootste online winkelcentrum van Nederland’. Met het aanbod van ruim tienduizend webwinkels en een assortiment van meer dan 25 miljoen producten biedt Beslist.nl een groot overzicht van wat er online te koop is. Beslist.nl geeft aan dagelijks meer dan een half miljoen bezoekers te hebben.

Businessmodel

Door haar grote aanbod maakt Beslist.nl het makkelijker voor consumenten om prijzen, of andere eigenschappen zoals levertijden, reviews of eigenschappen van webwinkels te vergelijken. Voor consumenten is dit gratis. Webwinkels betalen om in het overzicht te worden opgenomen. Dat kan zowel via een CPC-campagne (je betaalt als webwinkel per klik) of door gebruik te maken van de Winkelwagen-oplossing van Beslist.nl. Daarnaast verkoopt het bedrijf advertenties op de site, en (anonieme gebruikers)statistieken aan leveranciers en partners.

Ervaringen Beslist.nl

Beslist.nl is opgericht in 2005 en wordt in de markt soms als omstreden ervaren. Mede doordat het voor kleine webwinkels een gratis oplossing biedt is het in snel tempo gegroeid tot een van de grootste retailportalen van ons land. Kleine webwinkels hadden daardoor al snel goede ervaringen met Beslist.nl. Het platform was als vergelijkingssite daarmee veel toegankelijker dan andere oplossingen en in rap tempo groeide het aanbod naar miljoenen producten. In 2014 maakte het bedrijf een koerswijziging waarin het aangaf meer inzicht te willen krijgen in de omzet die webwinkels verkrijgen via het platform. Over de conversiepixel kwamen veel negatieve ervaringen in de media en veel webwinkels kwamen hiertegen in opstand. Iets minder dan een jaar later draaide Beslist.nl deze keuze daarom terug. Het stopte met de conversiepixel en stapte over op het verder faciliteren van een eigen winkelwagen waarmee shoppers direct kunnen bestellen op het platform van Beslist.nl.

Sponsoring Beslist.nl

Beslist.nl sponsorde tussen seizoen 2012-2013 tot april 2016 een schaatsploeg. Deze stond onder leiding van Gerard van Velde en won in die periode meerdere prijzen. De organisatie heeft de sponsoring dan ook positief ervaren maar in 2016 werd de sponsoring toch stopgezet. Naar eigen zeggen was er wel veel bereikt maar was het bedrijf al dichtbij haar plafond gekomen qua effect. Daarnaast was er vanuit Beslist.nl kritiek op het licentiemodel van de KNSB, waardoor het behalen van grotere doelstellingen volgens Beslist.nl gelimiteerd waren.

Wat is jouw drukste dag in de week?

Drukste dag in de week

Vaak is er bij een webwinkel wekelijks een patroon te herkennen in drukte op de website. Afhankelijk van je klanten, de producten die je verkoopt en de aandacht die je schenkt aan je marketingactiviteiten zal een bepaalde dag net wat meer conversie opleveren dan een andere. Maar weet jij welke dag dat is? En doe jij dan ook net iets meer aan bijvoorbeeld social media? Verder lezen

door Redactie. Over marketing met de tags , . 766 keer bekeken.

E-SS: ‘Producten aanbieden van de concurrent steeds normaler’

Een online platform of marktplaats

Blokker maakte eind vorig jaar bekend haar platform open te stellen voor concurrerende webwinkels. Door het aanbod te verbreden, hoopt het concern haar webwinkel aantrekkelijker te maken en zo te voorkomen dat de klant overstapt naar een retailgigant. Het Twentse E-System Solutions, beter bekend als E-SS, is één van de belangrijkste partijen die de koppeling met Blokker verzorgt. Wij gingen in gesprek met medeoprichter Joris Visser. Verder lezen

door Redactie. Over algemeen met de tags , , . 726 keer bekeken.

Beslist.nl: Zeshonderd winkelwagens in 2016 een feit’

winkelmandje

In augustus schreven wij nog over de livegang van de 300e winkelwagen, inmiddels is duidelijk dat nog voor het einde van dit jaar het aanbod van meer dan zeshonderd aangesloten webwinkels direct vanaf Beslist.nl besteld kan worden. Een serieuze mijlpaal en dus ging Ecommerce News in gesprek met directeur Kees Verpalen over de plannen van het bedrijf. Verder lezen

door Redactie. Over marketing met de tags . 3.083 keer bekeken.

Michel Bruins wint lustrumeditie Ecommercerun

Ecommercerun 2016

Gisteren vond alweer de vijfde editie plaats van de Ecommercerun. Zo’n honderd ecommerce-specialisten verzamelden zich in het Centraal Museum, waar de aftrap van de lustrumeditie plaatsvond. Na een peptalk van viervoudig Olympisch kampioen wielrennen Leontien Zijlaard-van Moorsel togen de deelnemers naar de Utrechtse Maliebaan, waar ze een opvallende verschijning waren met hun blauwe Ecommercerun-shirtjes. Verder lezen

door Redactie. Over evenementen met de tags , , . 2.511 keer bekeken.

Freshlabelz 300e winkelwagen Beslist.nl

Beslist.nl winkelwagen

Bij de komst van de winkelwagen-mogelijkheid van Beslist.nl was hier veel over te doen. Inmiddels is het wat stiller rond deze marketingkans voor webwinkeliers. In de media althans, want intern worden de webwinkels nu in grote aantallen aangesloten. Zo heeft Freshlabelz, de multibrand fashionshop die per 1 augustus koppelde, zelfs al de 300e winkelwagen te pakken! Verder lezen

door Redactie. Over marketing met de tags , . 1.787 keer bekeken.