Beslist.nl vervangt keurmerkeis door eigen check

Beslist.nl vervangt keurmerkeis door eigen check

Om je aan te kunnen melden voor de winkelwagen van Beslist.nl was het tot voor kort verplicht om aangesloten te zijn bij een ecommercekeurmerk als Thuiswinkel.org of Webshop Keurmerk. Die verplichting is begin deze maand vervallen. In plaats daarvan heeft het winkelcentrum een eigen controleformule samengesteld.

Platformen als prijsvergelijkers of winkelstraten staan al enige tijd onder vuur. Aan de ene kant is het voor de consument steeds gemakkelijker om prijzen te vergelijken of een breed aanbod van aanbieders te vinden. Aan de andere kant legt Google door het misbruik van Google Shopping een aardige druk op het realiseren van voldoende betaalbare traffic.

Betrouwbaarheidscontrole in eigen hand

Dit merkt Beslist.nl ook. Om toch het verschil voor de consument te kunnen maken zet het zich volledig in op de winkelwagen-oplossing. Hierbij werkt het continu aan het bieden van de juiste mix in aanbod, ideale klantervaring en optimale conversieoptimalisatie. Mede daarom hanteert het een streng deurbeleid, al werd die tot voor kort grotendeels bepaald door externe partijen als Thuiswinkel.org of Webshop Keurmerk. Daar is dus nu verandering in gekomen.

Barbara Willems, verantwoordelijk voor de marketing binnen Beslist.nl, geeft aan dat dit inderdaad sinds begin juni is gewijzigd. “We zijn in eerste instantie gestart met een aantal geselecteerde keurmerken, maar de afgelopen jaren hebben wij een scherp beeld ontwikkeld van waar een webshop aan moet voldoen om kwalitatief te kunnen leveren. Met onze eigen check moeten webshops ook aan de wet voldoen, maar verlagen we de drempel zonder de betrouwbaarheid en kwaliteit los te laten. Ook hebben we zo bij toekomstige ervaringen en ontwikkelingen onze acceptatie zelf in eigen hand.”

Nieuwe check niet soepeler, wel meer dynamisch

Beslist was niet ontevreden over de check van keurmerken, maar het geeft wel aan dat niet elke goede webshop werkelijk een keurmerk heeft. “Webshops die jaarlijks glansrijk door de check van een goed keurmerk komen zullen waarschijnlijk betrouwbaar zijn, maar het is niet gezegd dat een webshop die géén keurmerk heeft minder betrouwbaar is. In het verleden kwamen wij erg mooie webshops tegen die geen keurmerk hadden waarvan wij eigenlijk wel het aanbod wilden tonen”, zo verklaart Barbara de keuze.

De afgelopen periode heeft Beslist.nl enkele strenge kwaliteitsvoorwaarden opgesteld. Het is dus niet gezegd dat zonder keurmerkeis de toelating per definitie soepeler is. “Bij de interne kwaliteitscheck zijn de afdelingen sales, finance, happy consumers en content management betrokken. Onze kwaliteitscheck is vergelijkbaar met die van de bestaande keurmerken – we checken dus de wettelijke vereisten voor webshops – maar kijken daarnaast ook naar de processen bij webshops. Het is daarom geen standaard checklist.” Het bedrijf geeft zelf aan dat ontwikkelingen in de branche erg snel gaan en dat ze daar graag op willen kunnen inspelen. Het kan dus zijn dat de voorwaarden voor toelating periodiek wijzigen, als nieuwe wetgeving of andere ontwikkelingen en ervaringen hiertoe aanleiding geven.

De eerste webwinkel zonder keurmerk moet nog live gaan, maar volgens Barbara kan dat niet lang duren. “Er zijn al diverse shops die momenteel het aanmeldingsproces doorlopen.”

Over de auteur

Over de auteur

Ecommerce News is een website van Eurolutions. Alle berichten zijn geschreven door onze eigen redactie.

Meer over ons

Gerelateerde berichten