Thuiswinkel gaat bemiddelen tussen platform en verkoper

Thuiswinkel gaat bemiddelen tussen platform en verkoper

Thuiswinkel.org is een onafhankelijke bemiddelingsdienst begonnen. Deze moet onenigheid tussen online platforms en diens verkopers oplossen. De rol als bemiddelaar volgt na de lancering van een certificering van verkopers op platformen afgelopen maart.

Online platformen en marktplaatsen spelen een steeds grotere rol in de b2c ecommerce, dus het ligt in de lijn der verwachting dat de rol van branchevereniging Thuiswinkel.org hierin ook groter wordt.

Eerst certificering, nu ook bemiddeling

Afgelopen maart maakte het bekend certificering aan te bieden voor wederverkopers: webwinkels die via online platformen als Bol.com en Amazon hun producten aan consumenten verkopen. Het idee erachter was dat het zo voor consumenten duidelijker werd dat niet alleen het platform voldoet aan de regels, maar ook de desbetreffende verkooppartner.

Thuiswinkel kan geschillen oplossen buiten rechter om

Gisteren ging echter de Europese P2b-verordening van kracht. Eén van de regels stelt dat platformen verplicht zijn een intern klachtenafhandelingssysteem en externe bemiddeling in te richten. Wat dat laatste betreft, zijn platformen verplicht twee of meer externe bemiddelaars aan te stellen. Sinds gisteren biedt Thuiswinkel.org zichzelf in die hoedanigheid aan. Het kan nu als onafhankelijke en onpartijdige partij geschillen tussen platformen en ondernemers buiten de rechter om oplossen.

Platformen zijn verplicht een intern klachtenafhandelingssysteem en externe bemiddeling in te richten.

“De vragen om een gelijk speelveld tussen (inter)nationale platformen en om eerlijkheid en transparantie naar de verkopers op die platformen spelen natuurlijk al langer”, zo zegt Thuiswinkel-directeur Wijnand Jongen. “De wetten van de P2b-verordening voorzien hierin en vanaf 12 juli wordt hierop mogelijk gehandhaafd. Het is dus zaak dat alle platformen, ook in Nederland, zich houden aan deze regels. Wij zien het als onze taak om als onpartijdige bemiddelaar te fungeren bij geschillen tussen platformen en de verkopers op die platformen.”

Wij zien het als onze taak om als onpartijdige bemiddelaar te fungeren.

Over de auteur

Over de auteur

Ecommerce News is een website van Eurolutions. Alle berichten zijn geschreven door onze eigen redactie.

Meer over ons

Gerelateerde berichten