menu
lightspeed ecommerce

Webwinkel en inkomstenbelasting

Als je gaat ondernemen met een webwinkel dan krijg je te maken met geldstromen. Je hebt producten ingekocht of zelf gemaakt en geïnvesteerd in stellingkasten en een nieuwe laptop. Daarnaast heb je verpakkingsmateriaal en postzegels aangeschaft en betaald voor enkele advertenties. De eerste bestellingen komen binnen en daarmee zijn de eerste inkomsten uit de webshop een feit. Hoe zit het nu met de inkomstenbelasting? Wat zijn de regels en hoeveel moet je precies betalen? Samen met Shoppagina zochten we het uit.

Hoe zit het met de inkomstenbelasting als je een webwinkel hebt?

Bron van inkomen

Wanneer je op welke manier dan ook inkomsten genereert moet in eerste instantie worden vastgesteld of er sprake is van een bron van inkomen. Als dit het geval is kunnen deze inkomsten vervolgens worden beschouwd als winst uit onderneming of als resultaat uit overige werkzaamheden.

Inkomsten worden opgevat als een bron van inkomen wanneer er:
1. deel wordt genomen aan het economisch verkeer;
2. voordeel wordt beoogd;
3. redelijkerwijs voordeel valt te verwachten;

Wordt er niet aan alle voorwaarden voldaan dan zijn de inkomsten hobbymatig en is er geen sprake van een bron van inkomen. Er hoeft dan geen inkomstenbelasting te worden afgedragen.

Voorbeeld inkomsten hobbymatige sfeer

Iemand maakt schilderijen uit liefhebberij. Een kennis ziet deze schilderijen en besluit er één te kopen. Deze inkomsten zijn zuiver hobbymatig. Hoewel er geld van hand tot hand ging werd er niet deelgenomen aan het economisch verkeer. Er is sprake van deelname aan het economisch verkeer wanneer er moeite wordt gedaan de schilderijen te verkopen door ze bijvoorbeeld in een galerie te hangen. Er is overigens geen maximum bedrag dat hobbymatig mag worden verdiend. Zelfs als het schilderij voor € 100.000 was verkocht hoeft de schilder deze inkomsten niet op te geven bij de belastingdienst.

Webshop beginnen

Onze schilder ziet nu wel brood in de verkoop van zijn schilderijen en besluit een webshop te beginnen. Door een webshop te beginnen neemt hij deel aan het economisch verkeer. Als de schilder daarbij de intentie heeft voordeel te halen uit de verkoop van de schilderijen en de kosten lager zijn dan de opbrengsten zal de schilder in eerste instantie worden gezien als ondernemer voor de inkomstenbelasting. Achteraf wordt op grond van de aangifte beoordeeld of dit terecht is. Het kan dus voorkomen dat er later wordt besloten dat de inkomsten uit de webshop toch hobbymatig zijn.

Winst uit onderneming of resultaat uit overige werkzaamheden

Is er sprake van een bron van inkomen dan kan de winst vervolgens in twee categorieën worden ingedeeld: winst uit onderneming of resultaat uit overige werkzaamheden. Het verschil tussen deze twee is redelijk abstract. Er wordt gekeken naar de hoogte van de winst, de tijd die erin gestoken wordt, het ondernemersrisico, enzovoort. De volledige lijst met criteria vind je op de site van de Belastingdienst. Het is lastig te voorspellen of de inkomsten uit je webshop als winst uit onderneming of als resultaat uit overige werkzaamheden worden gezien. Bij twijfel kun je dit altijd overleggen met een inspecteur van de Belastingdienst.

Speciale regelingen

In het geval van winst uit onderneming kom je mogelijk in aanmerking voor bijzondere regelingen als zelfstandigenaftrek, startersaftrek, MKB-winstvrijstelling en investeringsaftrek. Deze regelingen kennen weer specifieke criteria waaraan je moet voldoen om ervoor in aanmerking te komen. Voor de zelfstandigenaftrek geldt bijvoorbeeld dat er minimaal 1.225 uur per jaar (23 uur per week) aan de onderneming moet worden besteed. Je moet dan dus je uren gaan bijhouden. Als de winst wordt beschouwd als resultaat uit overige werkzaamheden kom je niet in aanmerking voor deze speciale regelingen.

Webshop als bijbaan

Als je naast je salaris inkomsten hebt uit je webshop dien je de winst op te tellen bij je bruto jaarsalaris. Het totale bedrag wordt het ‘Belastbaar inkomen’ genoemd. Over dit bedrag ben je inkomstenbelasting verschuldigd. Als de webshop winst heeft gedraaid wordt het belastbaar inkomen hoger en zul je meer belasting moeten betalen. Als de webshop verlies heeft gedraaid mag je dit bedrag aftrekken en wordt het belastbaar inkomen lager en betaal je minder belasting of je krijgt een deel terug.

Belastingtarieven

Hoeveel belasting je als webwinkelier precies moet betalen is afhankelijk van de hoogte van het belastbaar inkomen. Bij hogere inkomsten kan het oplopen, maar door de aftrekposten betekent dit wel dat je dan al op minimaal het inkomen zit van wat een Nederlander gemiddeld verdient (modaal inkomen).

Verschillende factoren zijn van invloed op het belastbaar inkomen. Als je bijvoorbeeld een koopwoning hebt, gelden er speciale regelingen op grond waarvan het belastbaar inkomen hoger of lager uitvalt. Tevens gelden er speciale regels voor investeringen die je hebt gedaan of bepaalde kosten die je hebt gemaakt voor je webshop. Daarom is het altijd raadzaam de aangifte inkomstenbelasting te laten controleren door een Belastingadviseur of fiscalist.