menu
lightspeed ecommerce

Coolcat krijgt deels gelijk in hoger beroep tegen ACM

Coolcat krijgt deels gelijk in hoger beroep tegen ACM

Coolcat heeft deels gelijk gekregen van de rechtbank in Rotterdam, nadat de webwinkel in hoger beroep was gegaan vanwege de boetes die de Autoriteit Consument & Markt (ACM) had opgelegd. Coolcat had onduidelijke info over het ontbindingsrecht op de site staan en ook niet alle retouren terugbetaald. De overtredingen zijn terecht, zegt de rechter, maar ACM mocht geen boete opleggen voor onduidelijke informatie.

Dit blijkt uit de uitspraak die de rechtbank op 19 april heeft gedaan. Volgens de rechter heeft ACM de overtredingen terecht vastgesteld, maar mocht de ACM geen boete opleggen voor het verstrekken van onduidelijke informatie in haar webwinkel, omdat de shop niet eerst was gewaarschuwd. En dat had de toezichthouder wél gedaan bij 40 anders webwinkels. Volgens de rechtbank is dit in strijd met het gelijkheidsbeginsel en daarmee vervalt de boete van honderdduizend euro.

Boete van 120.000 euro blijft staan

De andere boete, met 120.000 euro ook niet mis, blijft echter in stand. De rechter noemde deze boete, voor het niet naleven van de terugbetaling na ontbinding, “passend en evenredig”. Een doekje voor het bloeden is het besluit dat ACM het door Coolcat betaalde griffierecht moet vergoeden en dat ook de door Coolcat gemaakte proceskosten door de toezichthouder worden betaald.

Een onderdeel van de hele juridische kwestie was dat ACM, op basis van onderzoek van de Consumentenbond, had vastgesteld dat Coolcat meerdere maanden niet (op tijd) de bezorgkosten had terugbetaald aan klanten die een volledige bestelling hadden geretourneerd. Volgens Coolcat kwam dit door een systeemfout.

‘Niet terugbetalen bezorgkosten kwam door systeemfout’

Coolcat zegt die fout zelf te hebben ontdekt en heeft het laten aanpassen, nog voordat de Consumentenbond hierover contact met ze opnam. Volgens de rechtbank komt de systeemfout echter voor rekening van Coolcat. Dat het ’t werkproces heeft aangepast en alsnog waar mogelijk de niet betaalde bezorgkosten heeft vergoed doet er volgens de rechter niets aan af dat Coolcat de overtreding heeft begaan. “Dat er sprake is van een systeemfout maakt ook duidelijk dat er sprake is van structureel niet terugbetalen van leveringskosten en daarmee van een collectieve schending van belangen van consumenten.”

ACM vindt hoge boetes terecht

Toen ACM in 2016 begon met het uitdelen van boetes voor webwinkels, rees niet alleen de vraag of dit terecht is, maar ook of het nodig is om zulke hoge boetes uit te delen. De ACM vindt nog steeds van wel. In de uitspraak van de rechter lezen we dat de toezichthouder bij het bepalen van boetes rekeninghoudt met alle relevante omstandigheden. “De vastgestelde overtredingen hebben tot gevolg dat consumenten een informatieachterstand oplopen en schade lijden. Verder kunnen consumenten door de overtredingen het vertrouwen in het verkoopkanaal webwinkels verliezen. Dergelijke schade aan het consumentenvertrouwen brengt ook negatieve gevolgen mee voor andere webwinkels die de consumentenregelgeving wel respecteren.”

 

Tags

Reacties

Henoch

Henoch

Hoofd- en eindredacteur. Houdt niet van taalfouten.

Bekijk alle berichten van Henoch