Bijna 8 op 10 Vlamingen kopen online

Bijna 8 op 10 Vlamingen kopen online

Ecommerce is weer meer ingeburgerd. Vorig jaar heeft 77 procent van de bevolking (van 16 tot 74 jaar oud) producten of diensten online gekocht. Een jaar eerder lag dat aandeel nog op 65 procent.

Het is een mooi percentage, maar helemaal als je je bedenkt dat zo’n vijftien jaar geleden ecommerce nog lang niet voor de massa was. In 2015 bestelde slechts 16 procent van de Vlamingen online. Dit blijkt uit nieuwe cijfers van Statistiek Vlaanderen.

Het afgelopen jaar zijn er niet alleen meer online kopende Vlamingen bijgekomen, maar ook het aandeel Vlamingen dat regelmatig online koopt is gestegen. Zo kocht vorig jaar 69 procent van de ondervraagden iets online in de drie maanden voorafgaand aan de enquête. Een jaar eerder ging het nog om 60 procent en de 69 procent is zelfs een verdubbeling ten opzichte van de situatie in 2012.

69% van de Vlamingen kocht afgelopen kwartaal online.

Mannen kopen vaker online dan vrouwen

Uit de rondvraag van Statistiek Vlaanderen blijkt ook dat, wellicht niet verrassend, 55- tot 74-jarigen minder vaak online kopen dan jongere leeftijdsgroepen. Ook blijkt dat het online kopen toeneemt met het onderwijsniveau en met het inkomen. En mannen blijken vaker online te kopen dan vrouwen.

Online aankopen vooral bij Belgische verkopers

Wanneer Vlaamse consumenten overgaan tot een online aankoop, dan gebeurt dat met name bij Belgische verkopers. Dit was vorig jaar bij 59 procent van de Vlamingen het geval. En 45 procent kocht online bij andere Europese verkopers, terwijl 9 procent bestelde bij een verkoper uit een niet-Europees land.

Ecommerce voor privaat gebruik in het voorbije kwartaal naar regio verkoper

Vergelijken we het koopgedrag van Vlamingen met de rest van België, dan valt op dat het aandeel burgers dat het afgelopen jaar online kocht in het Vlaamse Gewest (77 procent) hoger ligt dan in het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest (68%) en het Waalse Gewest (67%).

Het aandeel Vlaamse online kopers ligt zelfs hoger dan het gemiddelde in de Europese Unie. Wel moet Vlaanderen landen als Denemarken en Nederland ver boven zich dulden, waar vorig jaar respectievelijk 87 en 89 procent van de burgers online bestelde.

Het aandeel Vlaamse online kopers ligt hoger dan het gemiddelde in de Europese Unie.

Dirkjan

Dirkjan

Dirkjan Vis is oprichter en eigenaar van Ecommerce News.

Bekijk alle berichten van Dirkjan

Gerelateerde berichten