lightspeed ecommerce

Belasting bij een webwinkel

Als je onderneemt met een webwinkel dan krijg je te maken met belasting. Zo dien je omzetbelasting af te dragen en natuurlijk heeft de webshop ook invloed op de inkomstenbelasting. Wat zijn de regels van de belastingdienst en hoeveel belasting moet je precies betalen?

Inhoud:

Webshop en belasting

Webshop & belastingGa je een webwinkel beginnen? Dan krijg je te maken met zakelijke geldstromen en dus ook met belasting. Je hebt producten ingekocht of zelf gemaakt en geïnvesteerd in stellingkasten en een nieuwe laptop. Daarnaast heb je verpakkingsmateriaal en postzegels aangeschaft en betaald voor advertenties. Als dan ook de eerste bestellingen binnenkomen zijn ook de eerste inkomsten uit de webshop een feit. Hoe zit het dan met de belasting?

Omzetbelasting

Om te beginnen krijg je te maken met de omzetbelasting. Deze belasting wordt ook wel btw genoemd. Op alle uitgaven zie je dit op de factuur of rekening staan. Zelf dien je ook omzetbelasting (btw) te rekenen als iemand iets in jouw webwinkel koopt. Zowel de btw over inkomsten als uitgaven dien je bij te houden en tijdens de omzetbelastingaangifte dien je deze belasting door te geven. Het verschil tussen wat je hebt ontvangen en uitgegeven verreken je vervolgens met de belastingdienst.

Btw over inkomsten en uitgaven moet je aangeven bij de omzetbelastingaangifte.

Als je webwinkel alleen in Nederland actief is dan is de omzetbelasting meestal goed te overzien. Veel webwinkeliers kunnen deze aangifte in een halfuurtje afronden. Gebruik je een boekhoudprogramma? Dan kun je soms zelfs hiermee de aangifte doen.

Lastiger wordt het als je ook in het buitenland verkoopt. Dan bestaat de kans dat je ook in het buitenland omzetbelasting moet betalen. Of dit zo is en hoeveel dit is, is verschillend per land. Heb je in het buitenland ook voorraad? Bijvoorbeeld omdat je daar fulfilment afneemt? Dan kan het zelfs zijn dat je dat je direct in dat betreffende land een btw-nummer moet aanvragen.

Inkomstenbelasting

inkomstenbelastingWanneer je op welke manier dan ook inkomsten genereert moet in eerste instantie worden vastgesteld of er sprake is van een bron van inkomen. Als dit het geval is kunnen deze inkomsten vervolgens worden beschouwd als winst uit onderneming of als resultaat uit overige werkzaamheden.

Inkomsten worden opgevat als een bron van inkomen wanneer er:
1. deel wordt genomen aan het economisch verkeer;
2. voordeel wordt beoogd;
3. redelijkerwijs voordeel valt te verwachten;

Wordt er niet aan deze voorwaarden voldaan dan zijn de inkomsten hobbymatig en is er geen sprake van een bron van inkomen. Er hoeft dan geen inkomstenbelasting te worden afgedragen. Die kans is bij een webshop niet erg groot. Je moet je vrijwel altijd inschrijven bij de KvK en zodra er inkomsten zijn voldoe je al snel aan bovenstaande voorwaarden.

De inkomsten uit een webshop moet je (bijna altijd) opgeven bij de inkomstenbelasting.

Toch zijn er wel uitzonderingen denkbaar. Denk aan iemand die schildert als hobby en zijn webshop met schilderijen alleen deelt met kennissen en vrienden. Er is dan geen sprake van deelname aan het economisch verkeer omdat de webshop alleen wordt gedeeld met bekenden. Er geldt geen maximum bedrag dat hobbymatig mag worden verdiend. Zelfs als het schilderij voor € 100.000 was verkocht hoeft de schilder deze inkomsten niet op te geven bij de belastingdienst.

Vind je het lastig om de boekhouding van de webwinkel goed op te zetten? Goede software helpt! Vergelijk simpel en snel populaire boekhoudprogramma’s

Winst uit onderneming of resultaat uit overige werkzaamheden

Er zijn in theorie dus uitzonderingen denkbaar maar in de praktijk zul je de inkomsten altijd op moeten geven bij de inkomstenbelasting. Hoeveel belasting je over de inkomsten van de webshop betaalt is afhankelijk van of het winst is uit een onderneming of resultaat uit overige werkzaamheden.

Het verschil tussen deze twee is redelijk abstract. Er wordt gekeken naar de hoogte van de winst, de tijd die erin gestoken wordt, het ondernemersrisico, enzovoort. Zie hier een lijstje met criteria. Omdat je een webshop meestal in eigen tijd, met eigen middelen en voor eigen risico doet voldoe je al snel aan veel voorwaarden. Maar fiscaal wordt dit pas echt interessant als je ook aan het urencriterium kunt voldoen.

Als je het lastig vindt om te voorspellen of de inkomsten uit je webshop als winst uit onderneming of als resultaat uit overige werkzaamheden worden gezien kun je dit altijd overleggen met de belastingdienst.

Fiscale aftrekposten voor de belasting

Bij winst uit onderneming kom je mogelijk in aanmerking voor fiscale voordelen als zelfstandigenaftrek, startersaftrek, MKB-winstvrijstelling en investeringsaftrek. Deze regelingen kennen weer specifieke criteria waaraan je moet voldoen om ervoor in aanmerking te komen. Voor de zelfstandigenaftrek geldt bijvoorbeeld dat er minimaal 1.225 uur per jaar (23 uur per week) aan de onderneming moet worden besteed. Je moet dan dus je uren gaan bijhouden. Als de winst wordt beschouwd als resultaat uit overige werkzaamheden kom je niet in aanmerking voor deze speciale regelingen.

Wil je weten welke fiscale voordelen in jouw geval mogelijk zijn? Een boekhouder kan helpen. Online kun je vrijblijvend offertes opvragen bij kantoren uit je eigen regio.

Webshop als bijbaan

Als je naast je webshop ook een baan in loondienst hebt dien je de winst op te tellen bij je bruto jaarsalaris. Het totale bedrag wordt het ‘belastbaar inkomen’ genoemd. Over dit bedrag ben je inkomstenbelasting verschuldigd. Als de webshop winst heeft gedraaid wordt het belastbaar inkomen hoger en zul je meer belasting moeten betalen. Als de webshop verlies heeft gedraaid mag je dit bedrag aftrekken en wordt het belastbaar inkomen lager en betaal je minder belasting of je krijgt een deel terug.

Hoeveel belasting betaal je bij een webshop?

Hoeveel belasting je als webwinkelier precies moet betalen is afhankelijk van de hoogte van het belastbaar inkomen. Bij hogere inkomsten kan het oplopen, maar door de aftrekposten betekent dit wel dat je dan al op minimaal het inkomen zit van wat een Nederlander gemiddeld verdient (modaal inkomen).

Verschillende factoren zijn van invloed op het belastbaar inkomen. Als je bijvoorbeeld een koopwoning hebt, gelden er speciale regelingen op grond waarvan het belastbaar inkomen hoger of lager uitvalt. Tevens gelden er speciale regels voor investeringen die je hebt gedaan of bepaalde kosten die je hebt gemaakt voor je webshop. Daarom is het altijd raadzaam de aangifte inkomstenbelasting te laten controleren door een boekhouder of fiscalist.

Veelgestelde vragen

Enkele veelgestelde vragen over de belasting bij een webshop zijn:

Welke belastingen krijg ik mee te maken bij een webshop?

Welke belasting je mee te maken krijgt is afhankelijk van je rechtsvorm. Zo zal je bij een bv vennootschapsbelasting moeten betalen. Bij een eenmanszaak of vof betaal je alleen inkomstenbelasting. Daarnaast krijg je te maken met omzetbelasting (btw).

Wat wil de belastingdienst van mijn webshop weten?

Afhankelijk van je rechtsvorm verwacht de belastingdienst enkele cijfers uit je webshop. Bijvoorbeeld hoeveel omzet je hebt gemaakt, hoeveel daarvan uit Nederland of de EU kwam en hoeveel voorbelasting je al hebt betaald.

Daarnaast krijg je waarschijnlijk te maken met afschrijvingen, debiteuren en crediteuren. Hiervoor heb je een balans en jaarrekening nodig. Afhankelijk van het formaat van je webshop kan dit uitgroeien tot een groot jaarverslag. Daarnaast wil de belastingdienst voor de inkomstenbelasting vaak veel van jouw privésituatie weten.

Zzp’ers houden soms hun boekhouding bij in Excel, maar een webshop is al snel gebaat bij een goed boekhoudprogramma dat gekoppeld is met de webshop!

Zijn er fiscale voordelen voor een webwinkel?

Er zijn geen voordelen die specifiek voor retailers met een webshop gelden, maar deze hebben vaak wel fiscale voordelen. Zo kom je al snel in aanmerking voor investeringsaftrek. Bij een eenmanszaak of vof kun je vaak gebruikmaken van de zelfstandigenaftrek. Daarnaast is de mkb-winstvrijstelling. Een boekhouder kan hier meer over vertellen.