‘Meer webshops dan winkels in 2022’

‘Meer webshops dan winkels in 2022’

ING voorspelt dat er begin volgend jaar meer webwinkels zijn dan fysieke non-foodwinkels. Dit komt doordat één op de zes stenen winkels verdween tussen 2010 en 2021, terwijl het aantal webwinkels vorig jaar met 28 procent toenam.

En dus zou volgend jaar een bijzondere kentering kunnen plaatsvinden. Het zou voor het eerst zijn dat er in Nederland meer online winkels dan fysieke winkels zijn. ING Economisch Bureau komt vandaag in een rapport met deze voorspelling.

14.000 winkels sloten in periode 2010-2021

In de periode 2010-2021 verdween dus één op de zes winkels, wat neerkomt op een daling van bijna veertienduizend winkels. Het waren niet alleen mode- en schoenenwinkels die veelvuldig de deuren permanent sloten, ook de helft van de speelgoedwinkels en een kwart van de elektronicawinkels gooiden de handdoek in de ring.

Door de coronacrisis werden ecommerce-investeringen versneld doorgevoerd.

De coronacrisis heeft de trend nog meer versterkt. Niet-essentiële winkels bleven bijna een jaar lang noodgedwongen gesloten, waardoor veel retailers hun ecommerce-investeringen versneld hebben doorgevoerd.

70.000 webwinkels en 65.500 stenen winkels

Met als gevolg dat het aantal webwinkels vorig jaar met 28 procent is gestegen, terwijl het aantal fysieke non-foodwinkels met 1 procent daalde. Mocht dit jaar opnieuw 1 procent van deze retailers de deuren sluiten en de groei van webwinkels normaliseren naar 10 procent, dan zijn er begin volgend jaar 70.000 webwinkels en 65.500 fysieke non-foodwinkels in ons land.

Meer webwinkels dan stenen winkels.

Consumentengedrag blijvend veranderd

Uiteraard is ook het consumentengedrag recent veranderd. Een nog groter deel van Nederlandse consumenten heeft nu een voorkeur ontwikkeld voor de snelheid en het gemak van online shoppen. Tot in mei groeiden volgens ING de online aankopen met 70 tot 80 procent ten opzichte van vorig jaar. En dat na een groei van ruim boven de 100 procent in het eerste kwartaal. “Uitgaande van een forse terugval van de groei in het derde en zelfs een achteruitgang in het vierde kwartaal resulteert een jaargroei van de online aankopen van zo’n 25 procent.”

Over de auteur

Over de auteur

Ecommerce News is een website van Eurolutions. Alle berichten zijn geschreven door onze eigen redactie.

Meer over ons

Gerelateerde berichten