Aantal frauderende webwinkels in Nederland gestegen

Aantal frauderende webwinkels in Nederland gestegen

De politie heeft vorig jaar 438 keer actie ondernomen tegen frauderende webwinkels, door ze bijvoorbeeld offline te halen of betalingen te blokkeren. Dat aantal is stukken hoger dan de situatie in 2016, toen het 35 van zulke interventies pleegde. Wel is het aantal aangiften van internetoplichting gedaald.

Dat heeft de politie vandaag onthuld. Uit eerdere cijfers blijkt dat het aantal keer dat burgers bij de politie melding doen van online oplichting flink verschilt per jaar. Zo kwamen in 2014 bijvoorbeeld ruim 43.000 aangiften binnen bij het Landelijk Meldpunt Internetoplichting, terwijl dit aantal een jaar later weer flink was afgenomen tot ruim 35.500. Een jaar later vonden er weer veel meer aangiften plaats (rond de 46.000) en dat aantal is het afgelopen jaar dus weer aanzienlijk gedaald: toen vonden er namelijk 38.343 aangiften van internetoplichting plaats.

Aantal aangiften van internetoplichting per jaar

Ongeveer helft benadeelden doet aangifte

Het aantal aangiften zegt weinig over het daadwerkelijke aantal zaken waarin consumenten online worden opgelicht door malafide webwinkeliers. Maar uit onderzoek blijkt dat 47 procent van de benadeelden aangifte doet van oplichting, een percentage dat volgens de politie al jarenlang stabiel is. En omdat het aantal aangiften, maar ook het aantal bijschrijvingen op verdachte rekeningen daalde, gaat de politie er niet vanuit dat dat de aangiftebereidheid is afgenomen.

Rekening blokkeren na drie aangiften

De politie zoekt de verklaring meer in het feit dat er meer preventieve maatregelen worden getroffen, dat er betere voorlichting wordt gegeven en dat er ook in de media meer aandacht is voor internetoplichting. Eén van de getroffen maatregelen is bijvoorbeeld dat banken een rekening blokkeren bij drie aangiften van oplichting. Voorheen gebeurde dat pas bij vijf aangiften waarbij hetzelfde rekeningnummer naar voren kwam.

Meer aangiften internetoplichting in België

Vandaag werd ook bekend dat vorig jaar in België zo’n vijftig procent vaker melding is gedaan van internetfraude dan in het jaar daarvoor. Het afgelopen jaar kwamen er zo’n negenduizend meldingen van online oplichting binnen bij de Belgische politie.

ConsuWijzer kreeg meer meldingen binnen

Eveneens vandaag naar buiten kwam het nieuws dat ConsuWijzer vorig jaar meer meldingen heeft binnengekregen over oneerlijke handel via internet, social media of telefoon. “Consumenten klagen dat bedrijven rekeningen sturen voor producten of diensten waar zij niet om hebben gevraagd of die gratis leken. Bij ongevraagde abonnementen gaat het vaak om abonnementen op vakantiehuizen, reisjes, kortingsacties en prijsvragen”, aldus het consumentenloket. Volgens hen zal de ACM dit jaar scherp toezicht houden op dit soort oneerlijke handel.

Over de auteur

Over de auteur

Ecommerce News is een website van Eurolutions. Alle berichten zijn geschreven door onze eigen redactie.

Meer over ons

Gerelateerde berichten