27% Europeanen zal meer online blijven kopen

27% Europeanen zal meer online blijven kopen

Door de uitbraak van het coronavirus is het online aankoopgedrag in Europa veranderd. Er werd vaker en meer online besteld. Meer dan een kwart van de Europese consumenten denkt dat ze meer online zullen blijven kopen.

Het coronavirus is nog steeds de wereld niet uit, maar er valt al wel iets te zeggen over het koopgedrag van consumenten. Dat is namelijk verschoven naar online.

Duidelijke groei van aantal online aankopen

Uit een onderzoek onder bijna zesduizend consumenten in Frankrijk, Duitsland, het Verenigd Koninkrijk, Nederland, Italië en Spanje blijkt bijvoorbeeld dat het aantal mensen dat tussen de zes en tien online aankopen per maand doet flink is toegenomen: van 10 naar 17 procent. En het aantal mensen dat elke maand tussen de elf en twintig online aankopen doet is zelfs verdubbeld.

Online aankopen per maand in Europa

De rondvraag onder Nederlanders leidt tot de conclusie dat 23 procent van de mannen tijdens de coronacrisis vijf of meer producten bestelt. Onder vrouwen is dit percentage 18 procent. En dat cijfer is eigenlijk niet veranderd sinds de uitbraak van het virus.

23% van de mannen bestelt tijdens de crisis vijf of meer producten per maand.

Meer jongen bestelden drie keer of meer per maand online

Als we kijken naar leeftijdsgroepen, dan vond de grootste verandering plaats bij jongeren (tussen de 18 en 25 jaar) en consumenten ouder dan 56. Zo bestelde voor de crisis 37 procent van de jongeren drie of meer keer per maand online, terwijl dit tijdens de crisis opliep tot 50 procent. En bij de 56+’ers steeg dit aandeel van 23 naar 35 procent in enkele maanden tijd.

Bijna zes op de tien Europeanen laat weten dat hun koopgedrag blijvend is veranderd sinds de coronacrisis. En 27 procent zegt meer digitale aankopen te blijven doen, ook al zijn de winkels nu weer open. Eén op de tien ondervraagden zegt stenen winkels voorlopig te blijven mijden vanwege het risico op besmetting. En 22 procent zegt producten online te blijven kopen die ze vóór de uitbraak altijd in stenen winkels kochten.

22% blijft producten die ze eerst in stenen winkel kochten nu online bestellen.

Over de auteur

Over de auteur

Ecommerce News is een website van Eurolutions. Alle berichten zijn geschreven door onze eigen redactie.

Meer over ons

Gerelateerde berichten