Overnameprijzen binnen ecommerce relatief laag

Overnameprijzen binnen ecommerce relatief laag

Ondanks de enorme groei van webwinkels de afgelopen jaren, zijn de overnameprijzen binnen de ecommerce nog altijd lager dan bij traditionele mkb-bedrijven. Dit blijkt uit het Marktrapport 2022 Webshopovernames, dat concludeerde dat dit komt door de hogere risico’s die kopers aan de relatief jonge ecommerce-branche verbinden.

Mede door de coronacrisis is de ecommerce-branche in de periode 2020-2021 hard gegroeid. Dit geldt zowel voor de online uitgaven als het aantal actieve webwinkels. In 2020 werd er maar liefst 43 procent meer omgezet dan het jaar ervoor, wat de hoogste groei was sinds de introductie van webwinkels. In 2021 steeg de omzet 24 procent nog eens met 24 procent.

‘Voldoende groei voor ecommerce-branche’

De omzetgroei ging, vooral van medio 2020 tot medio 2021, gepaard met een flinke aanwas van nieuwe webwinkels. “Tijdens de piek in het derde kwartaal van 2020 kwamen er 3000 nieuwe webshops per maand bij. Inmiddels is de groei afgevlakt naar het pre-corona niveau van enkele honderden per maand”, zegt Sander Scholten, die als mede-eigenaar van Webshopovername.nl nauw betrokken was bij het onderzoek.

Ecommerce-branche aantrekkelijk voor nieuwkomers.

Omdat wordt verwacht dat de groei voor een groot deel blijvend is, maakt dit de ecommerce-branche aantrekkelijk voor nieuwkomers. Scholten: “Jaarlijks vinden er 373 miljoen online aankopen plaats. Een indrukwekkend aantal, maar nog steeds is het maar 12 procent van de totale uitgaven binnen de retail. Er is dus nog voldoende potentieel voor de ecommerce om verder te groeien.”

Nederlandse webshops relatief laag geprijsd

Met een goed groeipotentieel en een toenemende interesse in de sector zou je verwachten dat de overnameprijzen stijgen. Toch is dit volgens Scholten (vooralsnog) niet het geval. “Snel veranderende marktomstandigheden zorgen ook voor onzekerheid en dat vertaalt zich in lagere transactieprijzen”, verklaart hij.

De onzekerheid komt terug in meerdere aspecten. Naast de toegenomen concurrentie binnen de branche, werden bepaalde zwaktes (meer) zichtbaar tijdens de pandemie. Denk bijvoorbeeld aan de afhankelijkheid van Aziatische leveranciers. Dit vertaalde zich in relatief lage overnamebedragen.

Overnamesom vaak drie tot vijf keer nettowinst.

Het Marktrapport 2022 Webshopovernames laat zien dat de overnamesom voor ecommerce-bedrijven vaak drie tot vijf keer de nettowinst bedraagt. Ter vergelijking: bij mkb-bedrijven in andere sectoren ligt dit bedrag op vier tot zeven keer de nettowinst. “Voor kopers is dit dus een mooi instapmoment”, stelt Scholten.

Hoe zit de overnamemarkt er in de toekomst uit?

Al met al laat de branche twee tegengestelde ontwikkelingen zien. Door de onzekerheid zijn de overnameprijzen lager dan gemiddeld, maar tegelijkertijd zijn de vooruitzichten positiever dan voor corona. “Gemiddeld genomen hebben webshops hierdoor een hogere waardering dan voorheen”, zegt Scholten. Máár, benadrukt hij, een hogere waardering leidt niet altijd tot een hoger overnamebedrag.

Ook de vraag naar een bepaalde webshop heeft een grote impact op de prijs. Scholten verwacht bij nichespelers de beste uitkomsten. “De overnamemarkt volgt met enige vertraging de algehele marktontwikkelingen. Hier zien we dat spelers met een eigen merk en/of producten vaak een goede marge weten te behouden, waarmee ze interessant zijn voor potentiële kopers.”

Steeds meer investeerders op overnamemarkt

Dit zijn overigens niet alleen particuliere kopers, ook investeerders profileren zich steeds duidelijker op de overnamemarkt. Maar waar Scholten een voorkeur heeft voor duidelijke nichespelers, richten opkopers als Dwarf zich vooral op snelgroeiende marktplaatsverkopers.

Impact marktplaatsverkopers moet nog blijken.

“Gezien de grote afhankelijkheid van de marktplaats(en) hebben deze bedrijven een relatief hoog risicoprofiel. Bovendien zijn de bedrijven niet altijd overdraagbaar. De impact van marktplaatsverkopers op de overnamemarkt zal wat ons betreft dus nog moeten blijken.”

Linda

Linda

Linda de Vries werkt sinds 2015 bij Zietuwel, waar ze zich hoofdzakelijk bezighoudt met interviews voor Ecommerce News.

Bekijk alle berichten van Linda

Gerelateerde berichten