Webwinkel stoppen

Wanneer je begint met ondernemen wil je er waarschijnlijk niet te veel over nadenken, maar er is een reële kans dat je vroeg of laat met je webwinkel moet stoppen. Volgens de cijfers van de Kamer van Koophandel sluit meer dan de helft van de ondernemers zijn bedrijf binnen vijf jaar. Maar hoe zet je je webwinkel eigenlijk stop? Wie dien je te informeren en wat doe je met de voorraad?

Webwinkel stoppenDe gemakkelijkste manier om zelf te stoppen is om de webwinkel door te geven of te verkopen aan een andere ondernemer. Die neemt dan ook gelijk al jouw verplichtingen over en voor de buitenwereld blijft de webwinkel bestaan. Toch is dit niet altijd een optie. Soms zul je moeten besluiten dat een webwinkel werkelijk wordt beëindigd. Als webwinkelier heb je met verschillende partijen afspraken gemaakt. Wanneer je de stekker eruit trekt, zal je dan ook al deze partijen op de hoogte moeten stellen. Om te beginnen moet je je uitschrijven bij het handelsregister van de Kamer van Koophandel. Dit kun je doen door een formulier op te sturen of langs te gaan bij de KvK waar je staat ingeschreven. Ook de Belastingdienst moet op de hoogte worden gebracht. Door hen een schriftelijk besluit van de beëindiging te sturen, kan er een afrekening worden gemaakt.

Schuldeisers voorkomen

Het beëindigen van de webwinkel is vaak al vervelend genoeg. Het laatste wat je wilt is dat je ook nog allerlei schuldeisers op bezoek krijgt. Regel de beëindiging van je bedrijf daarom goed en zorg ervoor dat de leveranciers en klanten tijdig op de hoogte zijn. Kijk daarnaast grondig wat er in de contracten met deze partijen staat over het opzeggen van jullie overeenkomst. Vergeet ook eventuele afnamecontracten, huur- of leasecontracten en onderhoudscontracten niet op te zeggen. Denk ook aan het opzeggen van de webhosting en eventuele keurmerken. Wanneer je er zelf niet uitkomt, kun je een advocaat inschakelen. En samen met de bank of je accountant kun je de financiële gevolgen in kaart brengen.

Stoppen met personeel

Wanneer je medewerkers hebt, is het vooral erg belangrijk om tijdig aan te geven wat je plannen zijn, zodat zij meteen actie kunnen ondernemen. Om je personeel te kunnen ontslaan moet je een goed onderbouwde ontslagaanvraag indienen bij het UWV. Zet je je bedrijf stop vanwege bedrijfseconomische redenen, dan kun je een verkorte procedure aanvragen.

Webwinkel moeten stoppen door faillissement

In veel gevallen wordt de webwinkel vrijwillig stopgezet, maar het kan ook zijn dat er een faillissement moet worden aangevraagd. Dit kan zowel op eigen verzoek als op verzoek van de schuldeisers. Een faillissement betekent feitelijk dat de rechtbank vaststelt dat je je schulden niet meer kunt betalen. Wat volgt is een algemeen beslag op al je bezittingen en je inkomsten, waardoor je hier zelf geen zeggenschap meer over hebt. De rechtbank benoemt een curator die het faillissement zal afwikkelen. Ook is de curator verantwoordelijk voor het doen van aangiften en het betalen van de btw. Wanneer je failliet wordt verklaard is het verstandig om je goed te laten adviseren. Stel dat je in de toekomst een nieuwe onderneming wilt starten, dan wil je niet dat oude schuldeisers weer opnieuw bij je aankloppen.

Voorraden

Bij een faillissement is je webwinkel, inclusief de boedel, van de curator. De curator zal de handel direct stilleggen om te voorkomen dat de voorraad waarvoor betaald is uitgeleverd moet worden. Ook zorgt het stilleggen ervoor dat er geen nieuwe bestellingen kunnen plaatsvinden waarvoor eventueel voorraad aangeschaft moet worden. Wanneer je zelf de webwinkel hebt stopgezet, blijft de voorraad van jou en beslis jij wat je ermee doet. Soms is het mogelijk om de voorraden terug te sturen naar de leveranciers. Lukt dan niet, dan kun je de goederen bijvoorbeeld aanbieden bij een opkoper of kiezen voor een uitverkoop.

Garantie

Bij een faillissement worden de lopende garanties vaak overgenomen door de fabrikanten van de desbetreffende artikelen. Stel dat je vóór het faillissement goederen hebt aangenomen ter reparatie, dan moet je de klanten infomeren dat zij deze eigendommen kunnen opvragen bij de curator. Of de reparatie wel of niet is uitgevoerd, is niet van belang. Om aan te tonen dat het daadwerkelijk het eigendom van de klant is, dient hij een bewijs hiervan aan de curator te overhandigen.

Indien je zelf besluit om te stoppen, wordt het verhaal wat complexer. De bedrijfsvorm komt dan namelijk om de hoek kijken. Wanneer het om een rechtspersoon gaat, zal er ook geen garantie meer bestaan. De rechtspersoon is immers opgeheven. Heb je een eenmanszaak, dan ben je persoonlijk aansprakelijk. In principe zou je dus nog gewoon de wettelijke garantie moeten bieden op je producten. Maar wanneer de webshop niet meer bestaat, en je tijd wordt opgeslokt door andere werkzaamheden, zal je in de praktijk waarschijnlijk lastig te bereiken zijn. Je kunt proberen om je voormalige klanten door te verwijzen naar de leverancier. Maar of dit de beste keuze is, valt te betwisten. Wellicht besluit je om over een tijdje een nieuwe webwinkel op te richten en dan zit je niet te wachten op een slechte reputatie.