60% Shoppagina-shops ziet omzet stijgen na corona

60% Shoppagina-shops ziet omzet stijgen na corona

Een kleine meerderheid van de klanten van Shoppagina zag z’n omzet stijgen door de coronacrisis. De kleinere webwinkels vertonen hiermee een soortgelijke ontwikkeling als de echte ecommerce-reuzen; door het virus trekken steeds meer consumenten naar het internet om hun aankopen te doen.

Shoppagina was wel benieuwd wat de invloed van het coronavirus was op de omzetontwikkeling van haar klanten. De webwinkelsoftware-aanbieder hield een enquête waar 117 webshop-eigenaren op reageerden.

Helft webshops was al tevreden over omzet

Eén van de vragen was hoe tevreden de webwinkeleigenaar was met de omzet vóór de uitbraak van het coronavirus. Het blijkt dat veel webwinkeliers wel te spreken waren over hun verkoopcijfers. Zo gaf bijna 48 procent aan enigszins tot zeer tevreden te zijn, was 34 procent neutraal over de situatie en noemde 18 procent zichzelf enigszins tot zeer ontevreden.

48% was zeer tevreden over omzet vóór corona.

Omzet van Shoppagina-webwinkels vóór de uitbraak van het coronavirus.

Bij 33,3% nam omzet sterk toe door corona

De logische vervolgvraag is natuurlijk welke invloed de coronacrisis heeft (gehad) op de omzet van de webwinkel. Het blijkt dat bij 26,5 procent de omzet licht is gestegen, terwijl bij één op de drie ondervraagden de omzet zelfs sterk is toegenomen.

Hiertegenover staat dat 9,4 procent van de geënquêteerden een lichte omzetdaling heeft genoteerd, terwijl er bij 14,5 procent zelfs sprake was van een sterke afname. En de overige 19 webshop-eigenaren (16,2 procent) zei geen verschil te merken met de cijfers van voor de crisis.

16,2% merkte geen verschil met vóór de crisis.

Shoppagina heeft de webwinkeliers ook gevraagd naar hun aanbod. Onder de ondervraagden blijkt 17 procent te verkopen in de categorie ‘Kleding en accessoires’. Het merendeel van bijna 54 procent verkoopt echter in een categorie anders dan waaruit te kiezen was. Zij verkopen producten als hondenartikelen, autospullen, gereedschap, wijn en legpuzzels.

‘Woonaccessoires populair tijdens de coronacrisis’

Echt harde conclusies zijn door dit gesegmenteerde aanbod niet echt te trekken, maar Shoppagina stelt dat woonaccessoires een populaire productgroep waren tijdens de crisis: “20 procent van de zeventig webwinkeliers waarbij de omzet steeg, verkoopt deze producten in zijn of haar webwinkel.”

Omzetdaling bij kleding en sportartikelen

En van de ondervraagden waarvan de omzet was gedaald, waren ‘Kleding en accessoires’ (28,6 procent) en ‘Sportartikelen’ (17,8 procent) de meest gekozen antwoorden onder de vooraf gedefinieerde opties. Maar bijna 36 procent van de webwinkeliers met een afgenomen omzet koos bij die vraag voor de optie ‘Anders, namelijk’ en enkele producten die daarbij werden genoemd zijn bedrukte kraamcadeaus, onderwijsmiddelen en horecabenodigdheden. Stuk voor stuk productcategorieën waarbij het logisch was om een daling in de omzet te zien tijdens de intelligente lockdown.

Veel problemen bij inkopen en verzenden

De webwinkelsoftware-aanbieder wilde van haar klanten ook graag weten met welke problemen zij kregen te maken door de coronacrisis. Bij veruit de meesten (37,6 procent) ontstonden er problemen bij het inkopen van producten. En bij 22,2 procent ging het niet goed met het verzenden van bestellingen. Eén op de vijf kreeg überhaupt weinig tot geen bestellingen deze periode. De coronacrisis heeft er bij vijf ondervraagden zelfs toe geleid dat zij hun (vaste) baan naast de webwinkel verloren. Gelukkig gaf 30 procent aan geen problemen te hebben ervaren door het virus.

De coronacrisis leidde bij 5 mensen ertoe dat zij hun (vaste) baan naast de webwinkel verloren.

Problemen door de uitbraak van het coronavirus.

Tactiek nauwelijks aangepast door corona

De laatste vraag van Shoppagina was of de ontstane problemen ertoe hebben geleid dat webwinkeliers de boel anders aanpakten. De grote meerderheid gaf aan dat dit niet het geval was. Wel zei bijna 19 procent dat zij andere of aanvullende producten zijn gaan verkopen. En 12 procent vertelde aan de slag te zijn gegaan met andere verkooptechnieken, zoals het verkopen van waardebonnen.

Over de auteur

Over de auteur

Ecommerce News is een website van Eurolutions. Alle berichten zijn geschreven door onze eigen redactie.

Meer over ons

Gerelateerde berichten