menu
lightspeed ecommerce

Vrouwen in ecommerce

Wat biedt de ecommerce branche aan vrouwen die erin werkzaam zijn? Hoe is het gesteld met de positie van vrouwen binnen de thuiswinkel branche, en in hoeverre verschilt de ecommerce hierin van andere bedrijfstakken?

Hoewel het internet traditioneel een overwegend mannelijke branche is, spelen binnen de ecommerce vrouwen een relatief grote rol. Met hun inzichten in consumentengedrag en marketing brengen vrouwen nieuwe ideeën en initiatieven binnen bedrijven in ecommerce. Daarnaast kent de branche een groot aantal vrouwelijke ondernemers die zelfstandig een webwinkel starten.

Een Frans onderzoek wees al uit dat 40% van de webwinkels een vrouwelijke eigenaar heeft. Veel van deze winkels zijn door de vrouwen zelf opgestart, en het gaat doorgaans om kleinere webwinkels. Als reden voor het beginnen van een webwinkel geeft 73% het verlangen om eigen baas te zijn, 65% zegt daarbij dat het werken van huis uit de doorslag gaf, 57% noemt als reden de lage investering en nog eens 57% noemt de flexibele werkuren. 

Al deze factoren zorgen ervoor dat de ecommerce zich onderscheidt van andere, traditionelere branches op het gebied van de rol van vrouwen. De branche biedt hen meer mogelijkheden om zich te ontwikkelen en ondernemend bezig te zijn. Toch is het aantal vrouwen in de echte topposities binnen grotere ondernemingen ook in de ecommerce nog relatief klein. In die zin komt de branche overeen met de rest van het bedrijfsleven.

Uit een jaarrapport van de Commissie Monitoring Talent aan de Top bleek wel dat het aantal vrouwen aan de top van het Nederlandse bedrijfsleven langzaam toeneemt. De organisaties die aan de commissie beloofden vrouwelijk talent meer kansen te bieden zagen het aandeel vrouwen aan de top met 1,7% toenemen naar 18,4%. Nog eens 26 organisaties en bedrijven tekenden vorige week woensdag het manifest van de commissie. De deelnemende bedrijven streven ernaar dat over vier jaar ruim een kwart van hun toplaag uit vrouwen bestaat. Onder de ondertekenaars van het manifest is geen enkel ecommerce bedrijf.         
 
Hoewel de ecommerce vrouwelijke ondernemers dus kansen biedt en het aantal vrouwelijke ondernemers in de branche hoger ligt dan in andere branches, lijkt de top van webwinkels en andere ecommerce bedrijven zich nog niet te onderscheiden van de rest van het bedrijfsleven.

Ben of ken je een vrouw aan de top binnen de ecommerce branche? Of heb je ervaringen die aangeven hoe het met de positie van vrouwen in ecommerce gesteld is? Vertel het ons!        

 

Tags

Reacties