lightspeed ecommerce

Producten straks nog wel made in China?

Producten straks nog wel made in China?Verkoop je in je webwinkel kleding, elektronica of speelgoed? Goede kans dat die producten geproduceerd zijn in China. Maar zijn verzendkosten voor het laten versturen uit China het straks nog waard, als de lonen stijgen en technieken als 3D-printers straks ook lokaal produceren mogelijk maken? Of moeten we massaal op zoek naar nieuwe producten en producenten?

Het gebied in Noordoost-Amerika werd vanaf halverwege de 19e eeuw een belangrijke plek voor de staalindustrie, scheepvaart, spoorwegen en auto-industrie. Maar na een eeuw vond er een fikse leegloop plaats, waardoor dit gebied de Manufacturing Belt, of Rust Belt, werd genoemd. Sommige analytici menen dat China nu hetzelfde overkomt. Maar is dat wel zo?

De hele economische crisis zou Azië minder raken dan bijvoorbeeld Europa of Amerika maar ondanks dat, heeft China het momenteel niet makkelijk. Het zou namelijk de voorsprong die het heeft als land waar de fabricagekosten laag zijn moeten weggeven aan andere landen, en dan met name in het zuidoosten van Azië. En die ontwikkeling is toch vrij opmerkelijk te noemen als je je bedenkt dat China twee jaar geleden de koppositie overnam van Amerika als ’s werelds grootste producent, een titel die Amerika zich daarvoor 110 jaar lang(!) had toegeëigend.

De stijgende arbeidskosten, het zogeheten demografische dividend en de stijgende olieprijzen zorgen er allen voor dat de kosten van langeafstands-transporten naar China’s grootste exportmarkten in de Verenigde Staten en Europa onhoudbaar zijn. En tel daarbij het feit dat men juist in Amerika steeds meer wordt van het zelf fabriceren in plaats van importeren en zie daar de reden voor mensen om te denken dat China’s tijd alweer over is. Máár het Aziatische land hoeft op zich nog niks te vrezen, want er zijn ook nog genoeg factoren die juist het tegendeel aantonen.

Binnenlandse vraag
De snelle economische ontwikkeling die China doormaakt zorgt er voor dat er weer miljoenen nieuwe consumenten worden toegevoegd aan dat reeds gigantische klantenbestand. Het land is op weg om ’s werelds grootste markt te worden voor een groot scala aan producten en daarvan moeten er veel gefabriceerd worden in de buurt van waar ze geconsumeerd worden.
Neem alleen al de Chinese ecommerce (infographic). 242 miljoen Chinezen kopen online, en geven in 2013 zo’n 265 miljard dollar uit.

De Chinese smaak en behoefte is bijzonder genoeg dat het vaak noodzakelijk is om producten specifiek voor lokale consumenten te ontwerpen en te fabriceren. De opkomst van technologie als de 3D-printer of de miniaturisering (waarbij producten steeds kleiner worden, maar nog steeds hun functionaliteit behouden), doen daar natuurlijk weinig aan af.

Kloof tussen stad en platteland
China blijft een zeer divers land met een grote kloof tussen stedelijke en plattelands-inkomens. Tweederde van de inwoners verdient nog steeds minder dan vierduizend(!) euro per jaar. En in tegenstelling tot de meer ontwikkelde kustgebieden zijn de binnenlandse regio’s minder ontwikkeld en is daar nog steeds sprake van lage loonkosten. De productie-activiteiten van het land kunnen dus binnen de landsgrenzen verschoven worden om zo alsnog de arbeidskosten-voorsprong te behouden ten opzichte van andere landen.

Bedrijfsvoering
China is nog steeds op veel gebieden een land in ontwikkeling. Er zijn dan ook nog maar weinig bedrijven die hun bedrijfsvoering echt geoptimaliseerd hebben. Dat betekent dus logischerwijs dat er nog veel ruimte is voor verbeteringen in de productiviteit. Dit kan onder andere door middel van efficiëntere machines en productie-opstellingen, het minimaliseren van defecten, een soepeler lopende productieketen en een verbeterde arbeidsproductiviteit.

Zuinigere productie
Het concurrentievoordeel van China gaat verder dan alleen maar goedkope arbeidskrachten. Zo zijn veel Chinese bedrijven vaak ook heel innovatief in het verminderen van de kosten, dankzij het herinrichten van productieprocessen, het vervangen van dure materialen door materialen die goed genoeg maar goedkoper zijn en het gebruiken van simpelere, kant-en-klaar onderdelen.

Investeringen versus comparatief voordeel
Als de arbeidskosten stijgen, dan zouden bedrijven volgens economische theorieën hun heil elders gaan zoeken. Maar landen kunnen natuurlijk ook investeringsstimulansen bieden om zo bedrijven te behouden of aan te trekken. En die stimulansen zouden wel eens het comparatieve voordeel kunnen aftroeven. China heeft, net als voorbeeld Singapore, de financiële middelen en de wil om dit middel op een effectieve manier in te zetten.

Cross border ecommerce
Zelfs als Chinese producenten een stukje marge of afzet zouden verliezen, kunnen ze dit snel weer goed maken door enkele schakels uit de keten over te nemen, en bijvoorbeeld ook de rol van groothandel (dropshipping) of zelfs webwinkelier op zich te nemen. Verschillende Chinese webwinkels verzenden al gratis naar Nederland bijvoorbeeld. Er zijn bijzonder veel webwinkels in China actief en deze richten zich regelmatig op het westen. Velen succesvol, en niet van lokale spelers te onderscheiden.

De vele Chinese en buitenlandse bedrijven die nu in China zitten zullen dus hoogstwaarschijnlijk niet massaal het land verlaten, maar zich gewoon op andere plekken binnen het land verplaatsen. China zal producten blijven fabriceren die in eigen land gretig aftrek vinden, maar ook producten die vervolgens naar gebieden als de Verenigde Staten en Europa kunnen worden geëxporteerd.

Gerelateerde berichten