Online omzet met 19,5 procent toegenomen

Online omzet met 19,5 procent toegenomen

Er is vorig jaar in Nederland 19,5 procent meer online omzet gerealiseerd dan in 2016. Omnichannel-spelers zagen hun verkoop met bijna 22 procent stijgen, terwijl de pure players hun omzet met bijna 18 procent zagen toenemen.

Dit blijkt uit cijfers van het CBS, dat een blik wierp op de ontwikkeling van onder andere ecommerce en de detailhandel in ons land. En daaruit komt bijvoorbeeld ook naar voren dat de detailhandel in ons land vorig jaar 4,2 procent meer omzet realiseerde dan in 2016. En dat is de hoogste groei in elf jaar tijd, zo meldt het statistiekenbureau.

Daarbij moet wel gezegd worden dat een groot deel van die omzetgroei afkomstig is van supermarkten. De omzet van de detailhandel was in 2017 nog wel 0,5 procent lager dan in 2008. Voor de non-foodwinkels bedraagt het omzetverlies sinds de crisis nog ruim 13 procent, terwijl de omzet van voedingsmiddelen ruim 15 procent hoger ligt dan voor de crisis.

Omnichannel breekt door?

Wij kijken vooral naar wat er online gebeurt. Daar lijken alle lichten op groen, al is er wel een duidelijk verschil met andere jaren. Met de ecommerce-sector lijkt het goed te gaan maar die winst komt niet alleen uit bedrijven waarbij online verkoop de hoofdactiviteit is, zoals bij de meeste webwinkels het geval is. Gekeken naar de omzetontwikkeling ten opzichte van een jaar eerder, was er bij de detailhandel waarbij de online omzet een nevenactiviteit is, een stijging van 21,9 procent waarneembaar. Dat is groter dan de stijging bij webwinkels, die een groei van 17,8 procent noteerden.

Omzetontwikkeling detailhandel 2017
Omzetontwikkeling detailhandel 2017.

Online omzet als nevenactiviteit heeft grootste groei

In 2015 en 2016 groeiden webwinkels (bedrijven die internetverkoop als hoofdactiviteit hadden) nog sterker dan spelers die ook offline verkochten. De groei van 17,8 voor webwinkels is natuurlijk nog altijd een prima cijfer maar als we kijken we naar de omzetontwikkeling van de jaren ervoor, dan zien we dat die van de detailhandel zónder webwinkels in 2017 is toegenomen, terwijl die van de webwinkels is gezakt. Zo was de omzetgroei van webwinkels in 2015 nog 22,4 procent, in 2016 lag deze op 22,1 procent.

Gerelateerde berichten