menu
lightspeed ecommerce

Logistiek in Vlaanderen is klaar voor ecommerce

Logistiek in Vlaanderen is klaar voor ecommerce

Mocht de groei van ecommerce in België verder aanzetten, dan is de logistieke sector er in ieder klaar voor. Het logistieke netwerk voor ecommerce blijkt qua snelheid, doeltreffendheid en betrouwbaarheid in Vlaanderen even goed te zijn als dat van Nederland. Toch blijft Vlaanderen als vestigingsplaats van distributiecentra achter en dat komt deels door de overheid.

Dat zijn de voornaamste conclusies die voortkomen uit het project ‘VIL 4 e-boost’, dat het Vlaams Instituut voor de Logistiek (VIL) gisteren bekendmaakte. Daaruit kwam naar voren dat de logistieke sector in Vlaanderen klaar is om gelijke tred te houden met de forse groei van ecommerce bij onze zuiderburen. Maar hoewel de kansen en het potentieel groot zijn, blijft Vlaanderen toch achter als vestigingsplaats van distributiecentra voor ecommerce.

Logistiek in Vlaanderen scoort slecht ten opzichte van buren
En dat heeft deels te maken met de overheid, iets wat vorig jaar november al bekend werd, toen PwC in opdracht van VIL onderzoek deed naar de positie van Vlaanderen. Daaruit bleek dat de deelstaat het op zich relatief goed doet ten opzichte van de 44 regio’s die werden onderzocht, maar dat het slecht scoorde wanneer werd gekeken naar de omringende, concurrerende regio’s zoals het Duitse Rheinland-Pfalz en Saarland, Wallonië en Zuid- en West-Nederland. Deze regio’s eindigden allen boven Vlaanderen.

Sterktes en zwaktes van Vlaanderen als distributieregio
Maar na een SWOT-analyse kwamen ook de sterke kanten van Vlaanderen bovendrijven. “De sterktes zijn onder andere de centrale ligging, de marktnabijheid en sterk ontwikkelde netwerken van afhaalpunten”, zo zegt projectdirecteur Dirk De Vylde. Maar het is helaas niet alleen maar rozegeur en maneschijn voor de Belgen. “De belangrijkste zwaktes zijn daarentegen de congestie, de arbeidskosten, het tekort aan magazijnen (en gronden) op de as Antwerpen-Brussel en te weinig gestructureerde begeleiding van buitenlandse investeerders door de overheidsdiensten.”

De mogelijkheden en bedreigingen
Er zijn ook zeker mogelijkheden voor de regio. De Vylde noemt hierin onder andere de snelle inhaalbeweging van de ecommerce in Vlaanderen en de stroefheid van de stenen winkels wat betreft de openingsuren. Daar valt dus ong wat te halen. Factoren die Vlaanderen als ecommerce-regio kunnen bedreigen zijn de verschuiving van online omzet naar het buitenland, de arbeidsvoorwaarden en de grotere volwassenheid van de sector wat betreft magazijnen en IT in de omringende landen.

Uit een praktijktest bleek overigens dat Vlaanderen op sommige punten niet hoeft onder te doen voor Nederland. “Als het gaat om efficiëntie van het logistieke netwerk voor de ecommerce, blijkt dat de snelheid, doeltreffendheid en betrouwbaarheid even goed zijn, wat positief is voor de Vlaamse logistieke sector.” Hier wordt echter wel bij opgemerkt dat Nederland er veel beter op ingericht is – op het gebied van e-fulfilment en ondersteunende IT – om buitenlandse (ook Vlaamse) webshops te ontvangen.

‘Overheid moet snel reageren’
Desondanks is de logistieke sector wel klaar voor de ecommerce-boost en kent Vlaanderen zeker mogelijkheden en potentie. Maar factoren die ‘de basis vormen voor het succes van een e-logistieke ondernemer’, zoals loonkosten, het aanbod van bouwterrein en een gunstig investeringsklimaat, daar scoort Vlaanderen nog niet zo goed op, helemaal in vergelijk met buurregio’s. “Wil de overheid de inplanting van nieuwe spelers in de ecommerce stimuleren, dan zal ze snel moeten reageren.”

Tags

Reacties

Henoch

Henoch

Hoofd- en eindredacteur. Houdt niet van taalfouten.

Bekijk alle berichten van Henoch