menu
lightspeed ecommerce

Fraude webwinkels in cijfers

Fraude bij webwinkelsWoensdag schreven over internetfraude in Nederland waarin we noemden dat nog steeds een op de honderd bestellingen uit malafide bestellingen bestaat. Sinds 2008 loopt echter het aantal frauduleuze transacties al terug en in 2010 bestond maar 0,9% van de bestellingen uit oplichting. Voor het eerst minder dan een procent.

 
Telegraaf: Internetfraude groter dan ‘gewone fraude’. 
De krant kopte woensdag nog dat de kosten en gevolgen van internetfraude bijzonder hard stijgen. In het artikel worden de gevolgen van bijvoorbeeld gegevens als e-mail adressen en creditcard gegevens besproken. Dit soort fraude stijgt nog steeds. Webwinkels hebben hier natuurlijk ook last van. Niet alleen van de diefstal, de bestellingen die gedaan worden met die gestolen creditcard gegevens of van hackers en oplichters zelf, maar ook de stijgende kosten van het veilig houden van de gegevens en de webwinkel. 
 
Fraudebestrijding loont!
Het bestrijden van fraude blijkt te lonen. Voor het eerst tonen cijfers van een Amerikaans onderzoeksbureau dat het omzet van malafide bestellingen bij webwinkels minder dan een procent is. Bron: Cybersource. Tot 2008 steeg dit percentage nog jaarlijks maar daarna is veiligheid en fraudebestrijding hoger op de agenda gekomen. En met succes!
Internetfraude bij webwinkels
Webwinkels steeds veiliger
Terwijl webshops steeds meer geld uitgeven aan veiligheid en fraudebestrijding, dit bedrag loopt ongeveer gelijk op met de stijging in omzet en lijkt al jaren vrij stabiel op een half procent hiervan, zien ze dit dus direct terug in een besparing op de de jaarlijkse kostenpost aan gemiste omzet. Tot 2008 liep het verlies door fraude van de onderzochte 334 grote Amerikaanse en Canadese webshops op tot vier miljard dollar. In 2010 wordt dit geschat op 2,7 miljard dollar. Vergelijkbaar met de kosten van 2005! 
 
Fraude wordt steeds vaker voorkomen
Terwijl internetfraude dus oploopt weten webwinkeliers steeds vaker fraude te voorkomen. Het veroorzaakt wel meer overlast. Partijen die bijvoorbeeld achteraf betalen aanbieden krijgen steeds vaker de klacht dat ze een bestelling weigeren en dit percentage is ook bij Amerikaanse webwinkels inderdaad toegenomen. In 2009 werd nog 2,4% van de bestellingen niet geaccepteerd. In 2010 is dit percentage opgelopen tot 2,7%. 
 
Fraudebestrijding proces steeds meer automatisch
Van de onderzochte webwinkels geeft 72% aan dat ze bestellingen echt handmatig monitoren. Hierbij wordt gemiddeld 24% van de bestellingen echt onder de loep genomen. Bijna de helft van het budget van fraudebestrijding gaat hierdoor op aan de kosten voor de medewerkers zelf. 
 
Bovenstaande geven mogelijk wel een vertekend beeld doordat de webwinkels in het onderzoek voor een groot gedeelte enorme internetreuzen zijn. Zo bekijken webwinkels met een omzet vanaf honderd miljoen nog geen tien procent van de bestellingen handmatig. Kleinere webwinkels met een omzet tot vijf miljoen beoordelen nog een op de drie bestellingen op deze manier.
 
Welke bestellingen op de lijst van beoordeling voorkomen is in de meeste gevallen afhankelijk van een geautomatiseerd proces. Zo staan nieuwe klanten, hogere bedragen, of electronica bestellingen al snel hoger op deze lijst en staan de bestellingen van vaste klanten, zakelijke e-mail adressen of vooruitbetaalde bestellingen weer minder snel op deze lijst. De totale meetwijze verschilt per webwinkel en is vaak een combinatie van flink wat factoren. 
 

Tags

Reacties