menu

Effecten kabinetsplannen op ecommerce?

Advertorial – De kabinetsplannen zijn zoals gebruikelijk weer op Prinsjesdag bekend gemaakt. Gezien de wereldwijde kredietcrisis is het niet zo gek dat de economische situatie en het ondernemerschap in ons land hier een grote rol in speelden.

Echte ecommerce plannen zijn er niet direct. Toch zijn de plannen van het kabinet van deze Prinsjesdag ook voor de internetondernemer interessant om te lezen. Een eerste voordeel die mij direct opviel: Het urencriterium is niet langer nodig voor de MKB vrijstelling. Met deze vrijstelling hoef je minder belasting te betalen over winst. Hiervoor is het in 2009 noodzakelijk om 1225 uur in je onderneming te steken. Voor parttime webwinkeliers die door de week nog een (parttime) baan hebben was dit vaak niet mogelijk. In 2010 is de vrijstelling ook mogelijk als je de 1225 uur niet haalt. Daarnaast wordt deze vrijstelling verhoogt van 10,5% naar 12% van de winst. Een meevallertje voor alle ondernemers.

Daarnaast wordt wel gekeken naar online zaken maar deze zijn niet direct op ecommerce gericht. Vooral op het administratieve lastenverlaging en het stimuleren van investeringen. Zo wordt het aanvragen van vergunningen online mogelijk.  Verschillende vergunningen, ontheffingen en andere wettelijke vereisten zijn samengevoegd in één omgevingsvergunning. Het online aanvragen van de omgevingsvergunning levert bedrijven een totale besparing van 105 miljoen euro per jaar op. Dit is vergeleken bij 2007 een reductie van de administratieve lasten met ruim twintig procent.

Om de kredietverlening voor MKB-ondernemers op gang te houden, blijft in 2010 de verruimde Garantieregeling voor het MKB (BMKB) gelden. De staat stelt zich hiermee garant voor leningen aan het MKB. Het beschikbare budget voor 2010 is 765 miljoen euro.

Ook de Garantie Ondernemingsfinanciering (GO) voor grotere leningen blijft als crisismaatregel gelden. Daarnaast worden in 2010 zo’n 1000 microkredieten voor beginnende ondernemers verstrekt. Naast een lening van maximaal 35.000 euro krijgen zij ook coaching.

Investeringen door ondernemers worden extra bevorderd. De Kleinschaligheids-investeringsaftrek (KIA) is bedoeld om investeringen van een beperkte omvang te bevorderen en is hierdoor vooral gericht op het midden- en kleinbedrijf. Het maximale percentage van de KIA wordt verhoogd van 25 procent naar 28 procent.

 In de nieuwe situatie bedraagt de maximale investeringsaftrek 15.120 euro (bij een investeringsbedrag van 54.000 euro tot 100.000 euro). 

Wat betekent de uitkomst van Prinsjesdag voor jouw onderneming? Lees hier het overzicht.

Reacties