Doven en blinden boos op webwinkels

Doven en blinden boos op webwinkelsNu steeds meer commercie online plaatsvindt, ontstaan er ook steeds meer klachten van dove, slechthorende, blinde en slechtziende mensen. In Nederland zijn een aantal organisaties het niet eens met de versoepeling van webrichtlijnen, terwijl er in Amerika heuse rechtszaken plaatsvinden.

Volgens advocaten in Amerika hebben bedrijven de wettelijke verplichting om hun websites zo toegankelijk te maken als hun stenen vestigingen. Volgens hen telt de Americans with Disabilities Act uit 1990 ook voor het internet, al hebben verschillende rechtbanken zich daar in de loop der jaren al anders over uitgesproken. Desondanks hebben de National Federation of the Blind en de National Assoiciation of the Deaf al diverse triomfen mogen vieren tegen bedrijven als Target en Netflix.

Advocaat Daniel F. Goldstein zegt tegenover de Wall Street Journal er sowieso niet veel van te snappen. “Het marktaandeel dat je erbij krijgt is meer dan de kosten die je maakt om je site toegankelijk te maken.” In Amerika gaat het natuurlijk ook om een zeer grote groep mensen. Dat snappen gelukkig ook bedrijven als eBay, Monster.com en Ticketmaster. Zij hebben samengewerkt met de National Federation of the Blind om hun sites toegankelijk te kunnen maken voor blinden en slechtzienden.

‘Maak webwinkels drempelvrij!’
In Nederland is er nu ook gemor onder de instanties. Van de Stichting Waarmerk drempelvrij.nl bijvoorbeeld, die zich inzet voor mensen met een visuele, auditieve, verstandelijke of motorische beperking. Maar ook voor senioren, mensen met kleurenblindheid, mensen met dyslexie en mensen die Nederlands als tweede taal spreken. Zij vinden, samen met enkele andere organisaties voor mensen met een handicap, dat er meer druk moet komen op de naleving van de webrichtlijnen door overheidsinstellingen.

Minister Plasterk wil pragmatischer omgaan met de verplichting voor overheidsorganisaties om te voldoen aan een basisset van de officiële webrichtlijnen. De organisaties willen juist een deadline vaststellen waarbinnen alle overheidsorganisaties moeten voldoen aan de zestien meest basale richtlijnen van het Waarmerk drempelvrij.nl. Op zich geen onlogische gedachte, aangezien er zo’n vier miljoen Nederlanders zouden zijn die een functiebeperking hebben.

“Het gaat om een kwart van de bevolking, dus die onwil is misplaatst”, zo stelt vice-voorzitter Matt Poelmans van drempelvrij.nl tegenover Binnenlands Bestuur. “Toegankelijkheid is geen gunst, maar gewoon een burgerrecht. En het is ook goed voor de efficiëntie van de dienstverlening.”

Of het echt haalbaar is, om als webwinkel helemaal toegankelijk te zijn is misschien nog maar de vraag want in Nederland is het vooral de overheid zelf die van het keurmerk gebruik mag maken. In Nederland komen we de webwinkel Herensokken.nl tegen als drager van het Waarmerk drempelvrij.nl, maar daar houdt het eigenlijk wel mee op. En nu is natuurlijk de vraag: wat doe jij aan jouw website om ze toegankelijk te maken voor mensen met een functiebeperking?

Over de auteur

Over de auteur

Ecommerce News is een website van Eurolutions. Alle berichten zijn geschreven door onze eigen redactie.

Meer over ons

Gerelateerde berichten