Beslist.nl: ‘Reclame vooraf geanalyseerd via mri-scans’

Beslist.nl: ‘Reclame vooraf geanalyseerd via mri-scans’

Beslist.nl heeft zich, samen met de snelste schaatsers uit het team, de hele zomer voorbereid op het seizoen waar het volgens hen écht om draait: de winter. Het schaatsseizoen is natuurlijk precies voor de feestdagen, waarmee de vergelijkingssite twee vliegen in een klap hoopt te slaan. In de Jaarbeurs gaven de schaatsers gisteren het startschot en wij waren erbij.

In de verschillende presentaties van de schaatsers werden de raakvlakken van het schaatsen en de ecommercebranche benoemd. Stefan Groothuis: “Als team proberen wij het beste bij elkaar naar boven te halen. In de online wereld zie je dit ook: de verschillende webshops gaan de strijd met elkaar aan, wat resulteert in betere prestaties.” Gerard van Velde benadrukte het belang van meetbare resultaten. “Bloed, explosiviteit, sprongkracht en conditie worden allemaal uitvoerig getest.”

Het maximale eruit halen
Hetzelfde geldt voor de wintercampagne, die te midden van alle genodigden werd gelanceerd. Beslist.nl is al even sponsor van een schaatsteam en zag daar in het verleden mooie resultaten uit voortkomen. De naamsbekendheid is daardoor niet alleen sterk toegenomen, ook kiezen steeds meer consumenten ervoor om direct naar de vergelijkingssite te surfen, in plaats van naar een andere zoekmachine te gaan. Dit jaar mag dat nog eens extra worden versterkt en vandaar dat Beslist.nl groot heeft uitgepakt met een enorme mediacampagne.

‘Campagne is vooraf gemeten met mri-scans’
Niet alleen qua budget, kanalen of inzet, maar vooral ook qua doeltreffendheid is alles uit de kast gehaald. Zo heeft Beslist.nl ervoor gekozen de televisiereclames vooraf uitgebreid te testen met mri-scans.  “We beginnen al met testen in de conceptfase en dit blijven we gedurende het gehele traject doen”, geeft communicatiemanager Simon Kram aan. “Erg prettig om zo vooraf al te kunnen analyseren, al is het ook confronterend. Zo vonden wij een stem erg prettig, duidelijk en herkenbaar klinken. Uit de test kwam naar voren dat hij inderdaad duidelijk en herkenbaar was maar dat een grote groep er ook negatieve gevoelens bij kreeg. We hebben toen toch maar voor een meer neutrale stem gekozen.”

Een van de grootste campagnes van het jaar
De hersenen van de proefpersonen worden dus tijdens het bekijken van de commercial geanalyseerd. Simon: “Het gaat ons erom welke emoties de commercial oproept. We richten ons op positieve emoties. Wanneer de uiting andere emoties oproept, weten we dus dat we niet goed bezig zijn. Omdat we een grote groep willen aanspreken, betekent dat ook gelijk dat we wat neutraler te werk zijn gegaan. Wanneer je uitgesproken campagnes maakt, zullen sommige mensen het fantastisch vinden wat je doet, terwijl anderen het helemaal niets vinden. Met de campagne willen we ervoor zorgen dat mensen hun zoekopdracht niet meer in Google typen, maar hiervoor direct de browser van Beslist.nl gebruiken, that’s all. Dus een kleur, geluid of beeld dat bij sommige mensen enorme positieve gevoelens oproept maar bij anderen niet, slaan we liever over om te zorgen dat we bij iedereen minimaal een voldoende tot goed resultaat oproepen.”

Voor het reclamebureau is het ook wennen geweest, vult Joris van Amerom, managing partner bij reclamebureau Open Now, aan. “Natuurlijk vinden wij het geweldig op deze wijze te pionieren maar we zitten met een heel bureau vol creatievelingen die jarenlang op een andere manier gewerkt hebben. Als dan een paar wetenschappers je resultaat opeens vooraf in kaart gaan brengen is dat wel even spannend. Het analyseren van mri-scans is voor ons nog geen nog geen dagelijkse kost, maar het gebeurt steeds vaker en als ik er zo op terugkijk dan ben ik zeer trots op hetgeen we nu hebben neergezet. Dat dit de toekomst wordt is een ding wat zeker is.”

Over de auteur

Over de auteur

Ecommerce News is een website van Eurolutions. Alle berichten zijn geschreven door onze eigen redactie.

Meer over ons

Gerelateerde berichten