Beslist.nl op glad ijs met koerswijziging?

Beslist.nl op glad ijs met koerswijziging?Per 1 juli zullen de voorwaarden van het gratis account op Beslist.nl worden gewijzigd. Webwinkels ontvangen maximaal 5000 gratis clicks. Wordt dat aantal overschreven, dan eindigt het Starters Account en moet er worden overgestapt op een CPS Pro Account. Deze koerswijziging lijkt de kleinere webwinkeliers buitenspel te zetten en zo wordt dat ook ervaren door de branche.

Beslist.nl is duidelijk bezig met een strategiewijziging. Werd er eerst al een verandering doorgevoerd in de manier waarop reviews getoond worden, nu gaat ook het vergelijksysteem zelf op de schop. De vergelijkingssite maakte via e-mail bekend op 1 juli te starten met het bijhouden van het aantal clicks vanaf Beslist.nl naar de webwinkels. “Op het moment dat uw webshop vijfduizend gratis clicks heeft behaald, eindigt uw Starters Account. Als u na deze vijfduizend clicks zichtbaar wilt blijven op beslist.nl kunt u de overstap maken. Uw webshop moet aan de volgende voorwaarden voldoen: uw webshop is minimaal 1 jaar ingeschreven bij de KvK of KBO, u kunt aantonen dat uw eerste 10 orders langer dan 6 maanden geleden zijn geplaatst, u beschikt over een geldig legitimatiebewijs waarvan u een kopie aanlevert, u dient een conversiepixel te installeren op uw beveiligde bedankpagina en u betaalt vooraf 600 euro. Dit geld bent u niet kwijt, maar zet u in als prepaid commissietegoed. Wanneer het commissietegoed is verbruikt is, start aansluitend de facturering achteraf.”

Beslist.nl gooit eigen ruiten in
Al met al een zet die door weinigen wordt gewaardeerd. Een rondvraag onder webwinkeliers en andere ecommerce-spelers laat zien dat Beslist.nl hiermee haar eigen ruiten lijkt in te gooien. Zo snapt Maurice Valentijn, eigenaar van webwinkelsoftware SumoStore, op zich wel dat ze de betaalde versie pushen, aangezien ze ‘een aardige serverpool en rekenkracht tot hun beschikking hebben om hun website met bijbehorende algoritme online te houden en een betaalde versie is dan ook een must om dit rendabel te houden. Maar wat ze nu doen, in een zeer rap tempo, is een vreemde keuze, aangezien ze momenteel niet eens geschikt zijn voor internetpubliek anno 2014. En daarmee doel ik dan op de mobiele surfers. Beslist.nl is niet eens mobiel geschikt en ineens gaan ze allerlei drempels op leggen voor hun bestaande gebruikers die echt geïnvesteerd hebben in het platform?”, zo vraagt Maurice zich af. “Eerst oude reviews verwijderen, nu het verplichten tot een betaald account. En dan willen ze ook nog eens meetpixels hebben van orders. Wat heeft Beslist.nl te maken met het aantal orders dat een webwinkel verwerkt? Bigdata is de toekomst maar niet op deze manier.”

Conversiepixel van Beslist.nl ongewenst
Die conversiepixel is meer webwinkeliers een doorn in het oog. Vooral het feit dat er in de voorwaarden met geen woord wordt gerept over wat er – naast het bepalen van de productvolgorde – met de data gebeurt. Er heerst dan ook angst onder webwinkeliers wat betreft het leveren van dit soort data aan Beslist.nl. Er zijn al webwinkeliers die serieus overwegen om de door hen gemaakte investeringen in de vergelijkingssite terug te draaien.

Patrick Heijmans van Webwinkeladviseur.nl is ook resoluut. “Besteed die 600 euro aan Adwords en je bereikt beter en sneller je doelgroep dan via Beslist.nl.” Hij heeft dan ook weinig positieve ervaringen met het gratis account. “In het verleden hebben we met andere webwinkels eerst een gratis account gehad en die later omgezet naar een pro-account. Dit omdat uit de statistieken bleek dat er voldoende traffic vanuit Beslist kwam. Maar na het in gebruik nemen van het pro-account bleven de verwachte bestellingen helaas achter. “Alleen al het instellen van een pro-account moet zorgvuldig gebeuren anders ben je zo door je eerste 600 euro heen.”

Afgehaakt als webwinkelier én als consument
Agnetha van Duuren van cosmeticawinkel Secrets by Nature geeft aan ‘het aan de ene kant wel te begrijpen, maar aan de andere kant ook niet’. “Dit is namelijk alleen maar interessant voor de grotere spelers. Wil je nog blijven meedoen, moet je uiteindelijk toch zeshonderd euro neerleggen en wat je daarvoor allemaal moet inleveren, dat wordt mij iets te gortig. Zo heb ik een KvK-uittreksel, maar moet ik een nieuwe aanvragen, omdat hij volgens de voorwaarden niet ouder dan zes maanden mag zijn. En waarom moet ik een kopie van mijn legitimatiebewijs aanleveren, ik ben toch al bij hen aangesloten? En met die conversiepixel willen ze ook echt álles volgen…” Ze is duidelijk niet tevreden over de koerswijziging. “Ik zal het zakelijk niet meer gebruiken, maar als consument ook niet meer.”

Gratis shops zorgden voor content en veelzijdigheid
Dennis van Orsouw, eigenaar van Stickerland, heeft zelf al jaren een account bij Beslist.nl, maar draaiden er vrij weinig omzet mee. “Door alle kleintjes op kosten te jagen – waardoor de kans groot is dat ze afhaken – zal hun compleetheid in productenaanbod niet meer overeenkomen met het daadwerkelijke aanbod. Bij Beslist.nl heb je als webwinkelier de kans om één van de bomen te worden die door het spreekwoordelijke bos niet meer te zien zijn. Omdat het nu gratis is, vinden de meesten dan niet erg. Maar om een betáálde onzichtbare boom te worden… Nee, daar gaan veel mensen voor passen, denk ik.” Ook hij ziet er meer heil in om het bedrag, €600, in een Adwords-campagne te stoppen.  “Die shops die nu zullen afhaken, leverden Beslist.nl niets op, zo kan men denken. Maar deze shops zorgden wél voor de content en de veelzijdigheid. En dit selling point raken ze nu kwijt. Een slimme partij zal hier zeker op inhaken.”

Gerelateerde berichten