Beslist.nl en Vergelijk.nl, waar blijven jullie apps?

Beslist.nl en Vergelijk.nl, waar blijven jullie apps?Het is medio 2014 en twee van de grootste prijsvergelijkers die ons land rijk is, hebben geen mobiele app voor Android- of iOS-smartphones en -tablets. Dat zou op zich nog geen groot probleem hoeven zijn als deze twee vergelijkingssites wél een responsive design of een speciale mobiele versie van hun website zouden hebben. Maar ook dat lijkt helaas niet het geval. Een gemiste kans?

Een van onze redacteuren is net verhuisd en is dus intensief aan het rondkijken naar onder andere een koelkast. Als hij onderweg ergens aan het wachten is pakt hij zijn mobiel erbij om te zoeken naar geschikte modellen. Hij kwam hierbij via Google uit op de websites van Beslist.nl en Vergelijk.nl, maar mobiel zoeken op deze sites is geen pretje. Ze hebben immers geen responsive design, wat inhoudt dat je op een scherm van 12 centimeter moet inzoomen en scrollen om ook maar iets te zien van de content.

Is dit geen gigantische gemiste kans voor deze twee prijsvergelijkers die over bezoekers en gebruikers niks te klagen hebben? Ze willen die mensen toch ook vanaf een mobiel apparaat kunnen bereiken en bedienen? Waarom is er dan geen app te downloaden in de Google Play Store of Apple’s App Store? Een app is tegenwoordig zo gemaakt zou je zeggen. En je hebt er waarschijnlijk alleen maar profijt van, helemaal als mcommerce inderdaad die beoogde explosieve groei gaat doormaken.

Twee jaar terug had Beslist.nl wel de Beslist.nl Prijschecker-app, waarmee je een foto kon nemen van een product in de winkel, waarna de app op zoek ging naar de laagste prijs. Deze app kunnen we echter niet meer terug vinden in de App Store, waar het twee jaar geleden in stond. We vragen ons af waarom die app plots is verdwenen. Te weinig gebruikers? Voldeed het niet? En waarom heeft Vergelijk.nl geen app gelanceerd toen ze het complete design van de website op de schop gooiden en bezoekers toch moesten wennen aan veranderingen en vernieuwingen?

Het is daarnaast óók een gemiste kans, omdat concurrenten als Kieskeurig.nl en Tweakers wél een mobiele website of een website met responsive design aanbieden. Onze redacteur twijfelt er dan ook niet langer over welke vergelijkingssites hij gaat bezoeken de eerstvolgende keer dat hij ergens staat te wachten en een geschikte koelkast wil vinden.

Over de auteur

Over de auteur

Ecommerce News is een website van Eurolutions. Alle berichten zijn geschreven door onze eigen redactie.

Meer over ons

Gerelateerde berichten